Om u beter van dienst te zijn gebruiken wij cookies.    Verberg deze melding
0252 340413

Nieuws

Nieuwe 6-daagse leergang! Veiligheidscoördinator/ -manager onderwijs

Nieuwe 6-daagse leergang. Oog voor veiligheid!

Veiligheid is een basisvoorwaarde voor goed onderwijs. Alleen als er een veilige werk- en leeromgeving is gecreëerd kunnen docenten en leerlingen werken aan optimale onderwijsprestaties.  Tijdens de 6-daagse leergang leren deelnemers systematisch te beoordelen welke veiligheids- en beveiligingsrisico’s onderwijsinstellingen lopen en vast te stellen met behulp van welke maatregelen en voorzieningen (de gevolgen) van deze risico’s worden voorkomen. De leergang  gaat uitgebreid in op aspecten van schoolveiligheidsbeleid, de veiligheidsorganisatie, wettelijke verplichtingen, sociale veiligheid, criminaliteitspreventie en toezicht binnen schoolgebouwen. Ook het daadwerkelijk beheersen van incidenten en calamiteiten komt hierbij aan bod.  Lees meer

Geplaatst in NISHV, op 22 nov 2016

Preventiemedewerkers moeten geen EHBO koffers vullen; Adviseren, signaleren en coördineren, dat is hun taak!

Dat er een preventiemedewerker in een school is aangesteld is geen garantie dat het veilig is in het schoolgebouw. Want die medewerker moet wel de kans krijgen om de kwaliteit van de veiligheid binnen de school te bewaken. Dat  kan alleen als hij een status krijgt binnen de onderwijsorganisatie, iets wat Scholengroep Den Haag Zuid-West en Stichting Fluenta elk op hun eigen wijze hebben ingevuld.  Lees meer  
(Artikel in Schoolfacilities november 2015)

Geplaatst in NISHV, op 25 nov 2015

FLUENTA LAAT DE RI&E UITVOEREN DOOR HET NISHV

FLUENTA, Sitchting voor Protestants-Christelijk Onderwijs laat momenteel, door het NISHV, een RI&E uitvoeren voor haar 23 locaties. Binnenkort worden de inventarisaties en de bijbehorende plannen van aanpak aangeboden. De Preventiemedewerkers op de locaties zijn actief betrokken bij de tot stand komen van de RI&E. Zij krijgen bij de afronding van het traject nog een korte opleiding om de RI&E te onderhouden en jaarlijks te evalueren. Bij de eerstkomende evaluaties, schooljaar 2015-2016, zullen de Preventiemedewerkers nog worden bijgestaan door een Hoger Veiligheidskundige van het NISHV.

Geplaatst in NISHV, op 4 feb 2015

Naar alle nieuwsitems