• Welkom op nishv.nl (een site van FiAC)FiAC is de opleider voor beroepsgerichte en schoolspecifieke BHV & EHBO trainingen. En de adviseur op het gebied van arbeidsveiligheid voor het onderwijs!

  • Eerste Hulp Bij Sport OngevallenLeer je wat je moet doen, wanneer er sportongeval plaatsvindt tijdens de gymnastiekles.Lees verder

  • Neem geen risico met uw RI&E!De Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) is de basis voor veilig werken en leren op school. Via FiAC en onze partner Prevarbo voldoet u snel, betaalbaar en vooral concreet toepasbaar aan deze wettelijke verplichting.Lees verder

  • SHV, beroepsgerichte BHV voor het onderwijsSchoolhulpverlening is maatwerk BHV voor het onderwijs die rekening houdt met branchespecifieke (rest)risico's.Lees verder

  • Preventiemedewerker in het onderwijsVan wetskennis tot adviseren! Drie opeenvolgende studiedagen over de Arbowet en uw taak als preventiemedewerker op uw school.Lees verder

  • Maatwerktrainingen SchoolveiligheidMet onze ervaren trainers, werkend vanuit diverse expertises, verzorgen we maatwerktrainingen bij u op de schoollocatie.Lees verder

Preventiemedewerker onderwijs

Van de basiskennis van de Arbowet en over de RI&E tot en met succesvol leren opereren als adviseur van management en MR. Dat komt allemaal voorbij tijdens de 3-daagse leergang 'Preventiemedewerker in het onderwijs'. Dit complete traject voor deze verplichte functionaris start op 7 oktober 2022. Meer weten? Klik op de button.

Meer informatie

RI&E speciaal voor het onderwijs

Schoolspecifieke RI&E nodig? Via ons voldoet u snel, betaalbaar en concreet toepasbaar aan deze wettelijke verplichting. Samen met onze partner Prevarbo bieden we een RI&E, uitgevoerd door een gecertificeerde veiligheidskundige, waarbij de school wordt ontzorgd en de Preventiemedewerker in het proces wordt betrokken. Meer weten? Klik op de button.

Meer informatie

Aanbod trainingen Schoolhulpverlener & EHBO

FiAC organiseert vanaf 1 januari 2022 alle trainingen van NISHV gericht op de sociale en fysieke veiligheid op scholen. Ons aanbod op open inschrijving speciaal voor het onderwijs bestaat uit onder meer de volgende trainingen:

Meer informatie

Samenwerking FiAC met Prevarbo

Per 1 januari 2022 wordt de Arbo-dienstverlening van NISHV verzorgd door onze samenwerkingspartner Prevarbo, recent opgezet door onze collega Mark den Elzen. De Arbo-dienstverlening die FiAC/ NISHV verzorgde, waaronder:

  • het opstellen en toetsen van de RI&E,
  • het opstellen Arbobeleidsplan en schoolnoodplan, alsmede
  • coaching van uw preventiemedewerkers

wordt voortaan aangeboden en uitgevoerd door Prevarbo. Natuurlijk kunt u voor aanvragen hiervoor gewoon nog terecht bij FiAC/ NISHV. Kijk voor meer informatie over prevarbo op www.prevarbo.nl

Diensten overzicht
Het meest onveilige is als je denkt dat je weet hoe het moet!Meer informatie? Bel 0252 - 34 04 12 of mail naar info@nishv.nl

EHBO speciaal voor onderwijsmedewerkers

Een pleister plakken kan iedereen. Maar hoe pak je op school een blessure of verwonding aan, die niet levensbedreigend is maar meer vraagt dan een pleister? Je kunt niet voor alles naar de huisartsenpost. Een oplossing is enkele collega’s de algemene EHBO-opleiding te laten volgen. Die is erg breed en heeft een (te) stevige studielast. FiAC heeft een oplossing: ‘EHBO voor Onderwijsmedewerkers’ laat docenten en/of OOP’ers in één dag (met herhalingsmogelijkheid) de binnen scholen meest relevante EHBO-vaardigheden opdoen.

Meer informatie

Van standaard BHV naar beroepsgerichte SHV

FiAC biedt onder de naam Schoolhulpverlener BHV-trainingen die specifiek gericht zijn op het onderwijs. Scholen kennen specifieke risico's, onder meer doordat er veel leerlingen aanwezig zijn op relatief weinig personeelsleden. Dit heeft zijn weerslag op de BHV-organisatie en de training van BHV'ers. Schoolhulpverlening (SHV) staat voor een maatwerkbenadering van BHV, waarin de specifieke kenmerken van onderwijssectoren en van schoolgebouwen verbonden zijn met de verplichtingen ten aanzien van bedrijfshulpverlening uit de Arbowet

meer informatie

Coaching Preventiemedewerker

Het opstellen van een Risico-Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) is het startpunt als het gaat om het creëren van een veilige en gezonde werkomgeving. De beste manier om aan alle wet- en regelgeving te voldoen, is het jaarlijks tegen het licht houden van de RI&E. De NISHV-preventiecoach voorziet hierin. Aan de hand van een jaarlijkse rondgang controleren adviseurs van NISHV samen met de preventiemedewerker of alle van toepassing zijnde wetgeving op de juiste manier geïmplementeerd is. Zo houdt u de RI&E actueel en het Plan van Aanpak dynamisch.

naar preventiecoach

Bel of mail als u vragen heeft!

Wilt u iets weten dat u niet op onze website kunt vinden? Schroom niet ons te bellen of te mailen!

We zijn op werkdagen bereikbaar van 9.00 tot 17.00 uur via (0252) 340 413.
Per e-mail kunt u ons bereiken via info@fiac.nl 

Veiligheidscoördinator

‘Veiligheidscoördinator in het onderwijs’ is de leergang die uw kennis over integrale veiligheidszorg in het onderwijs vergroot en verdiept. Breng samenhang in het beleid voor sociale en fysieke veiligheid, verbeter de preventie en handel adequaat bij een crisis. Start 18 november 2022.

naar cursus