• Welkom bij NISHVHet Nederlands Instituut voor Schoolhulpverlening en Veiligheid verzorgt opleidingen en diensten voor een veilig leer- en werkklimaat in het onderwijs.Lees verder

  • Eerste Hulp Bij Sport Ongevallen (EHBSO)Volg de studiedag op 27 november 2019 en leer je wat je moet doen, wanneer er sportongeval plaatsvindt tijdens de gymnastiekles.Lees verder

  • Preventiemedewerker in het onderwijsVolg de studiedag op 27 september 2019 en versterk uw positie als preventiemedewerker.Lees verder

  • RI&E speciaal voor het onderwijsDe Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) is de basis voor veilig werken en leren op school. Via het NISHV voldoet u snel, betaalbaar en vooral concreet toepasbaar aan deze wettelijke verplichting.Lees verder

  • Schoolhulpverlening (SHV) de (BHV) opleiding voor het OnderwijsSchoolhulpverlening de benaming voor de organisatie en opleiding van interne hulpverleners (BHV'ers) in het onderwijs.Lees verder

Neem geen risico met uw RI&E!

Voortaan is het: een RI&E of meteen boetes van Inspectie SZW (zie onderstaande artikel van arbo-online). De Inspectie SZW mag vanaf nu meteen boetes uitdelen als blijkt dat een bedrijf de risico’s op de werkvloer niet in kaart heeft gebracht. Dit beleid zat al in de pen, maar staat nu ook in de Staatscourant. De Inspectie SZW gaat scherper toezien op de actualiteit en de voorgeschreven toetsing van de RI&E en het erop gebaseerde Plan van Aanpak. 

lees artikel

EHBO voor leerlingen Voortgezet Onderwijs

Veel in het nieuws momenteel: EHBO voor scholieren. Daarmee zorgen we dat meer mensen basiskennis hebben van EHBO/reanimatie en redden we levens. NISHV verzorgt regelmatig dergelijke cursussen.

Onze instructeur Nelleke Lippens was op 4 april 2019 bij het Teylingen College (locatie Leeuwenhorst in Noordwijkerhout). Klik op de button om de ervaringen te lezen.

Lees artikel
Heeft u een vraag? Neem dan gerust contact met ons op!Wij zijn te bereiken op 0252 - 34 04 13 of info@nishv.nl

Advies, begeleiding en ondersteuning

Het NISHV biedt scholen advies op het gebied van schoolhulpverlening/ BHV, arbeidsveiligheid en brandvei­ligheid. Het NISHV ondersteunt, begeleidt en ont­zorgt onderwijsinstellingen integraal op het gebied van veiligheid. Hierbij kunt u gebruik maken van ons brede netwerk van veiligheidsdes­kundi­gen, bouwkundige- , technische- en organisatori­sche specia­listen. 

Meer informatie

Veiligheid leerlingen in praktijklokalen

Studenten die aan het werk zijn in praktijklokalen of school-werkplaatsen vallen volledig onder de Arbowet. Dit levert een extra verantwoordelijkheid op voor praktijkleraren en werkplaatsmeesters. Zij moeten volgens de Arbowet niet alleen aandacht hebben voor hun eigen veiligheid, maar ook voor die van in het lokaal aanwezige leerlingen en studenten. 

lees Artikel

Heeft u een vraag?

In-company

Wilt u meer weten over de mogelijkheden voor een in-company training bij u op de schoollocatie. Neem dan contact met een van onze opleidingsadviseurs op 0252 –340413 of info@nishv.nl

Meer info