Advies, begeleiding en ondersteuning

Advies, begeleiding en ondersteuning 
Naast het aanbieden van opleidingen levert FiAC in samenwerking met Prevarbo ook advies op het gebied van schoolhulpverlening/ BHV, arbeidsveiligheid en brandvei­ligheid. FiAC en Prevarbo ondersteunen, begeleiden en ont­zorgen onderwijsinstellingen integraal op het gebied van veiligheid. Hierbij kunt u gebruik maken van ons brede netwerk van veiligheidsdes­kundi­gen, bouwkundige- , technische- en organisatori­sche specia­listen. Of het nu gaat om een schoolnood­plan, brandpreventie voorzieningen, scholingsad­vies of ge­woon om even een aantal zaken door te nemen.

Het aanbod van advies, begeleiding en ondersteuning is net zo breed als de vraag.
Wij streven naar een integrale procesbenadering waarbij veiligheidsmanagement binnen de schoolor­ganisatie controleerbaar en beheersbaar wordt. Kortom: wij zorgen er graag voor dat uw organisatie geheel op orde is en blijft voor wat betreft veiligheidsmanagement.

Voorop staat dat wij werken vanuit de huidige situatie gekoppeld aan de Ri&E, dit vormt het vertrek­punt. Aan de hand van deze gegevens is het mogelijk om een stappenplan te realise­ren om zo stap voor stap de veiligheid binnen de schoolorganisatie te vergroten, te verbete­ren en te borgen.

Meer informatie over onze diensten:
Wilt u meer weten over de mogelijkheden die wij kunnen bieden op het gebied van integrale veiligheid in het onderwijs: 

  • Bezoek de pagina diensten op onze website of www.prevarbo.nl
  • Direct contact door te bellen naar 0252-340413 of mail naar contact@nishv.nl.