Gezond en veilig werken in tijden van Corona

Op deze (blog)pagina geeft NISHV medewerkers van onderwijsinstellingen tips en adviezen om op een gezonde en veilige manier te blijven werken, zowel thuis als in een (vrijwel leeg) schoolgebouw. Kom regelmatig terug op deze pagina. We vullen de informatie steeds aan en zetten dan de laatste toevoeging bovenaan. Informatie over de planning van onze cursussen vindt u op www.fiac.nl/corona.  Laatste update: 10 juni 2020


Levensreddend handelen, reanimatie en EHBO in tijden van Corona

Op school kunnen leerlingen, medewerkers en bezoekers onwel worden of door een gebeurtenis letsel oplopen. Direct hulp verlenen blijft ook in Coronatijd geboden. Wel zijn er om besmettingen te voorkomen gewijzigde protocollen voor reaminatie en eerste hulp. Ook de richtlijnen voor het geven van BHV- en EHBO-cursussen zijn tijdelijk aangepast. Onze instructeurs volgend bij (in-comany) trainingen de actuele richtlijnen,
Voor Schoolhulpverleners, BHV'ers en EHBO'ers zijn de Coroanaprotocollen online gezet door onder meer de Nederlandse Reanimatieraad. Op de site van het Rode Kruis vindt u aanbevelingen hoe EHBO'ers kunnen zorgdragen voor hun eigen veiligheid.


NISHV is weer gestart met cursussen en diensten

Sinds 1 juni is het op beperkte schaal weer mogelijk cursussen te verzorgen. NISHV heeft alle deelnemers aan trainingen die gepland waren tussen 16 maart en 1 juni 2020 nieuwe cursusdatums aangeboden. Voor trainingen Schoolhulpverlening en EHBO worden de protocollen van onder meer de Reanimatieraad gevolgd. In-company trainingen zijn in juni en na de zomervakantie mogelijk binnen de protocollen van de scholen zelf. Tenslotte is ook de dienstverlening herstart, met diverse actualiseringen van RI&E's. 


Betrekken personeel bij Corona-maatregelen

Werknemers willen graag meedenken en deels ook meebeslissen over maatregelen van hun werkgever in Coronatijd. Dat blijkt uit een onderzoek van de FNV, waarover u hier meer kunt lezen: https://www.fnv.nl/nieuwsbericht/algemeen-nieuws/meerderheid-werkenden-wil-bij-veiligheidsplannen-b
De bevindingen van de FNV sluiten aan bij de positie die preventiemedewerkers in het onderwijs hebben. Ze adviseren niet alleen de directie maar ook de MR. Hun benoeming vereist ook instemming van dat orgaan. Kortom: hier ligt een mooie kans voor preventiemedewerkers.


Reanimatie en EHBO in tijden van Corona

Levensreddend handelen en daardoor zelf besmet raken. Dat is niet de bedoeling. Om hulpverleners te beschermen heeft de Nederlandse Reanimatieraad (waar NISHV een erkenning van heeft) de rechtlijnen voor reanimatie buiten het ziekenhuis tijdelijk gewijzigd.
U vindt de nieuwe richtlijnen hier: [verouderde link is verwijderd] 
Ook het verlenen van eerste hulp (en het geven van EHBO-cursussen) kent wijzigingen. Hieraan besteden we voor de scholen weer open gaan aandacht in onze nieuwsbrief.


Voorkomen van besmettingen als onderdeel van de RI&E

In onze nieuwsbrief wijst NISHV-veiligheidskundige Mark den Elzen op de noodzaak bescherming van personeel en leerlingen onderdeel te maken van de RI&E van onderwijsinstellingen. Ook thuiswerken valt onder de arbowetgeving. Denk hierbij aan de richtlijnen voor fysieke belasting en beeldschermwerk van toepassing zijn op tijd- en plaatsonafhankelijk werken. Deze bepalen onder meer:

  • De arbeid wordt zodanig georganiseerd, de arbeidsplaats wordt zodanig ingericht, een zodanige productie- en werkmethode wordt toegepast of zodanige hulpmiddelen en persoonlijke beschermingsmiddelen, worden gebruikt, dat de fysieke belasting geen gevaren met zich kan brengen voor de veiligheid en de gezondheid van de werknemer.
  • Tenzij dit redelijkerwijs niet kan worden gevergd worden werkplekken ingericht volgens de ergonomische beginselen.
  • De risico’s van de arbeidsplaats moeten worden opgenomen in de RI&E.
  • De arbeid aan een beeldscherm is zodanig georganiseerd dat deze arbeid op gezette tijden wordt afgewisseld door andersoortige arbeid of door een rusttijd, zodanig dat de belasting van het verrichten van de arbeid aan een beeldscherm wordt verlicht.

Verder stelt het Arbobesluit nog een aantal specifieke richtlijnen voor plaatsonafhankelijke arbeid. Zo zijn er richtlijnen voor het werken met gevaarlijke stoffen en voor het gebruik van benodigde arbeidsmiddelen. Daarnaast moet een werkplek ter beschikking gesteld worden indien de werknemer plaatsonafhankelijke arbeid verricht in de eigen woning en zelf niet over een werkplek beschikt. Ook dient een werknemer in het geval van een arbeidsongeval deze mee te delen aan de werkgever. Zie ook: https://www.arboportaal.nl/onderwerpen/flexibel-werken


Inrichten van je thuiswerkplek

SURFspot, de organisatie die softwarelicenties voor het hoger onderwijs regelt, heeft een lezenswaardige pagina gemaakt over thuis werken en studeren. Het gaat zowel om de inrichting als het werkritme thuis. Je vindt de tips hier: https://www.surfspot.nl/thuiswerktips