ARBO / Directie

27 sep 2019Preventiemedewerker in het onderwijs 1Nog enkele plaatsen
8 nov 2019Veiligheidscoördinator/ -manager in het onderwijs
27 nov 2019Basisvaardigheden Schoolhulpverlener (SHV)
29 jan 2020Preventiemedewerker in het onderwijs 2 (verdiepingscursus)
In CompanyDe Medezeggenschapsraad en de Arbowet
In CompanyDe Schooldirectie en de Arbowet
In CompanyPreventiecoach (incompany)
In CompanySchoolhulpverlening en Veiligheid (SHV)
In CompanySchoolsteward
In CompanyVeiligheid in het praktijklokaal
In CompanyBasisvaardigheden Schoolhulpverlener (SHV)
Ga naar alle opleidingen

Neem geen risico met uw RI&E!

Voortaan is het: een RI&E of meteen boetes van Inspectie SZW (zie onderstaande artikel van arbo-online). De Inspectie SZW mag vanaf nu meteen boetes uitdelen als blijkt dat een bedrijf de risico’s op de werkvloer niet in kaart heeft gebracht. Dit beleid zat al in de pen, maar staat nu ook in de Staatscourant. De Inspectie SZW gaat scherper toezien op de actualiteit en de voorgeschreven toetsing van de RI&E en het erop gebaseerde Plan van Aanpak. 

lees artikel

Zorgplicht: meer doen aan schoolveiligheid

Specifieke risico's op scholen en zorgplicht voor leerlingen en personeel
‘Voor ons betekent Schoolveiligheid dat we scholen en hun medewerkers trainen voor de specifieke risico’s die je in de diverse sectoren van het onderwijs tegenkomt. De zorgplicht van scholen naar hun leerlingen is veiligheid te bieden in alle lesvormen, maar ook in hun verblijf buiten de lessen. Vanuit NISHV helpen we scholen om die zorgplicht waar te maken,' aldus veiligheidskundige en accountmanager Mark den Elzen.

Lees artikel