Arbo & Preventie

18 jan 2019Preventiemedewerker in het onderwijs
30 jan 2019Preventiemedewerker in het onderwijs 2 (verdiepingscursus)
In CompanyPreventiecoach (incompany)
In CompanyVeiligheid in het praktijklokaal
Ga naar alle opleidingen

De Preventiemedewerker voert vaak een eenzame strijd

Op iedere onderwijslocatie moet een personeelslid –met instemming van de medezeggenschapsraad- zijn aangewezen als preventiemedewerker. Maar daarmee hebben scholen het voorkomen van veiligheids- en gezondheidsproblemen nog niet op orde. “Te vaak blijkt dat onderdelen van een plan van aanpak niet of pas laat worden uitgevoerd,” aldus NISHV-docent Jan Bos. Preventiemedewerkers volgen cursussen vanwege de inhoudelijke kennis, maar blijken ook veel behoefte te hebben  aan strategisch advies: “Hoe krijg je noodzakelijke verbeterpunten uit het plan van aanpak erdoor bij de schoolleiding, willen ze weten.”

lees artikel

Veiligheid leerlingen in werkplaatsen en praktijklokalen

De veiligheid van studenten die aan het werk zijn in praktijklokalen of schoolwerkplaatsen is een extra verantwoordelijkheid voor praktijkleraren en werkplaatsmeesters. Zij moeten volgens de Arbowet niet alleen aandacht hebben voor hun eigen veiligheid, maar ook voor die van in het lokaal aanwezige leerlingen en studenten. NISHV heeft recent een in-company cursus ontwikkeld.

Lees artikel

Veiligheid is maatwerk voor elke school!

Op school is de handelswijze bij brand of een bommelding anders dan in een bedrijf. “De Arbo-wetgeving spreekt over het komen tot een aanvaardbaar risico en mag je de interne hulpverlening naar eigen inzicht inrichten. Het gaat erom te doen wat nodig is in een gebouw met jonge kinderen, met pubers of studerende jongeren. Met die focus onderscheidt SHV zich van BHV, terwijl je aan alle wettelijke eisen blijft voldoen,” stelt accountmanager Mark den Elzen van NISHV.

Lees artikel