Diensten

In CompanyNISHV dienstenaanbod
Ga naar alle opleidingen

RI&E speciaal voor het onderwijs

De Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) is de basis voor veilig werken en leren op school. Via het NISHV voldoet u snel, betaalbaar en vooral concreet toepasbaar aan deze wettelijke verplichting.

Meer informatie

Veiligheid leerlingen in werkplaatsen en praktijklokalen

De veiligheid van studenten die aan het werk zijn in praktijklokalen of schoolwerkplaatsen is een extra verantwoordelijkheid voor praktijkleraren en werkplaatsmeesters. Zij moeten volgens de Arbowet niet alleen aandacht hebben voor hun eigen veiligheid, maar ook voor die van in het lokaal aanwezige leerlingen en studenten. NISHV heeft recent een in-company cursus ontwikkeld.

Lees artikel