NISHV dienstenaanbod

Algemeen

Advies, begeleiding en ondersteuning
Naast het aanbieden van opleidingen levert het NISHV ook advies op het gebied van schoolhulpverlening/ BHV, arbeidsveiligheid en brandvei­ligheid. Het NISHV ondersteunt, begeleidt en ont­zorgt onderwijsinstellingen integraal op het gebied van veiligheid. Hierbij kunt u gebruik maken van ons brede netwerk van veiligheidsdes­kundi­gen, bouwkundige- , technische- en organisatori­sche specia­listen. Of het nu gaat om een schoolnood­plan, brandpreventie voorzieningen, scholingsad­vies of ge­woon om even een aantal zaken door te nemen.

Inhoud

Het aanbod van advies, begeleiding en ondersteuning is net zo breed als de vraag.
Wij streven naar een integrale procesbenadering waarbij veiligheidsmanagement binnen de schoolor­ganisatie controleerbaar en beheersbaar wordt. Kortom: wij zorgen er graag voor dat uw organisatie geheel op orde is en blijft voor wat betreft veiligheidsmanagement.

Voorop staat dat wij werken vanuit de huidige situatie gekoppeld aan de Ri&E, dit vormt het vertrek­punt. Aan de hand van deze gegevens is het mogelijk om een stappenplan te realise­ren om zo stap voor stap de veiligheid binnen de schoolorganisatie te vergroten, te verbete­ren en te borgen.

Het NISHV kan u o.a. ondersteunen en hulp bieden bij o.a.:

Bijzonderheden

Meer informatie: 
Wilt u meer weten over de mogelijkheden neem dan contact met een van onze adviseurs op 0252 –340413 of info@nishv.nl