EHBO in het Primair Onderwijs

Speciaal voor docenten en OOP in het Primair Onderwijs!

De maatwerktraining 'EHBO in het Primair Onderwijs' gaat in op vele situaties en handelingen om kinderen in nood te helpen. Van een schaafwond tot een flauwte en van een valblessure tot het handelen bij een epilepti­sche aanval. Voorvallen die in het onderwijs dagelijks voorkomen.

Algemeen

Kinderen spelen en onderzoeken veel, daarnaast zijn ze vliegensvlug. Als het misgaat, weet u dan hoe u moet handelen? Tijdens de training 'EHBO in het Primair Onderwijs' leert u hoe Eerste Hulp te verlenen aan kinderen bij ongevallen. U krijgt inzicht in de verschillen tussen kinderen en volwassenen. De cursus wordt praktisch benaderd en is vooral gericht op ‘het doen’. De training wordt volgens de nieuwste inzichten en richtlijnen gegeven en is inclusief reani­matie. 

Inhoud

Tijdens de studiedag 'EHBO in het Primair Onderwijs' komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Het kind en zijn omgeving
 • De vijf belangrijke punten bij het verlenen van Eerste Hulp
 • Preventie: maatregelen om de veiligheid van het kind te vergroten
 • Stoornissen in het bewustzijn en in de ademhaling
 • Ernstige bloedingen
 • Brandwonden
 • (Val)blessures
 • Kneuzing, verstuiking, ontwrichting en breuken
 • Oogletsels
 • Vergiftiging
 • Koude- en warmteletsels
 • Kleine ongevallen
 • Plotselinge optredende ziekteverschijnselen
 • Verband- en hulpmiddelen 
 • Medicijnen

Bijzonderheden

Materiaal en werkvormen:
Tijdens de training wordt veel aandacht besteed aan het oefenen van verschillende vaardigheden. Daarbij wordt gebruikt gemaakt van de zg. carrouselopzet. Tijdens de training worden een aantal stations ingericht waar diverse praktijksituaties worden nagebootst die kunnen voorkomen in de dagelijkse praktijk van de deelnemers. Zo oefent elke deelnemer diverse vaardigheden. Praktijkvoorbeelden vanuit uw eigen school kunnen altijd worden opgenomen in het programma. 

Doelgroep
Docenten en Onderwijs Ondersteunend Personeel in het Primair Onderwijs

Meer informatie
Wilt u meer weten over de mogelijkheden van onze diensten neem dan contact via 0252 –340413 of info@nishv.nl.