Voldoende onderricht persoon keuren elektrische arbeidsmiddelen

1-daagse cursus conform NEN 3140:2019

De term VOP staat voor Voldoende Onderricht Persoon. Deze term komt uit de norm NEN3140:2019. Deze norm geeft eisen voor een veilige bedrijfsvoering van elektrische installaties en elektrische arbeidsmiddelen die worden gesteld vanuit het Abobesluit art.7.4a lid 3. De norm geeft precies aan waaraan voldaan moet worden. Deze norm richt zich op het inrichten van een veilige bedrijfsvoering met betrekking tot elektrische installaties en - arbeidsmiddelen. De regelgeving staat verder toe dat iemand die hiervoor speciaal is geïnstrueerd dit mag uitvoeren. Deze basiscursus zorgt daarvoor. Kennis van elektriciteit is geen vereiste, maar wel handig.

Algemeen

Het doel is om de cursist in één dag op te leiden tot een deskundig en voldoende onderricht keurmeester elektrische arbeidsmiddelen. Na deze dag en voldoende resultaat van de toets, is de cursist in staat om:
•    voor zichzelf een plan van aanpak te maken;
•    zelfstandig elektrische arbeidsmiddelen visueel te beoordelen;
•    zelfstandig elektrische arbeidsmiddelen door te meten en/of te beproeven; 
•    zelfstandig metingen met een apparatentester uit te voeren en te beoordelen;
•    te besluiten tot goedkeur of afkeur.

Inhoud

De cursus duurt één dag, waarbij ‘s ochtends de theorie wordt behandeld en ’s middags het praktijkdeel zal plaatsvinden. Afsluitend zal een toets afgenomen worden.

Onderwerpen theorie:
•    Wet- en regelgeving (ARBO-besluit en NEN 3140:2019); 
•    Verantwoordelijkheden van werkgever – werknemer (keurmeester) en collega’s;
•    Basisbegrippen elektriciteit (spanning, stroom en weerstand);
•    Elektrische risico’s (schok en kortsluiting);
•    Eisen aan de keurmeester en bevoegdheid;
•    Inspectieplan;
•    Verschil tussen geaarde en dubbel geïsoleerde apparatuur;
•    Keuringsfrequentie;
•    Registratie en register;
•    Visuele inspectie;
•    Meting weerstand beschermleiding (aardedraad);
•    Meting isolatieweerstand;
•    Meting van de vervangende – en/of reële lekstroom;
•    Aardlekschakelaar beproeven; 
•    Speciale productgroepen (laboratorium-, las- en witgoedapparatuur);
•    400V machines en verloopstekker.

Onderwerpen praktijk:
•    visueel beoordelen van de aanwezige elektrische arbeidsmiddelen;
•    kennismaken en oefenen met diverse apparatentesters;
•    uitvoeren van metingen op de aanwezige elektrische arbeidsmiddelen;
•    kennismaken met verloopsnoeren, meetaccessoires en toebehoren;
•    invullen van een inspectierapport.

Bijzonderheden

Doelgroep
Preventiemedewerkers, (hoofd)conciërges en alle medewerkers in het onderwijs die zelf elektrische arbeidsmiddelen willen keuren.
Oefenmateriaal en apparatentesters om de cursisten mee te laten oefenen, zijn beschikbaar. 
 

Docenten

De cursus wordt gegeven door Mart Noordam, een zeer ervaren trainer/veiligheidskundige met een elektrotechnische achtergrond en met bijna twintig jaar ervaring als inspecteur en veiligheidskundige.