Preventiemedewerker in het onderwijs 3

Ontwikkel uzelf tot adviseur Arbo en veiligheid in uw school

Er komt heel wat bij kijken om collega's veilig en gezond te laten werken. Als preventiemedewerker moet u veel overleggen, adviseren en soms ook benadrukken dat dingen anders kunnen of zelfs moeten. Overtuigingskracht is nodig, net als sociale en communicatieve vaardigheden. Op deze terreinen kunt u zich ontwikkelen in deze cursus. U leert zich staande te houden in lastige gesprekssituaties of bij weerstanden en effectiever te adviseren als autoriteit op Arboterrein. De cursus wordt ondersteund met 'blended learning' via een online leeromgeving die ook de nodige naslagwerken omvat.

Algemeen

Tijdens de cursusdag krijgen in het onderwijs werkzame preventiemedewerkers de handvatten om effectiever te communiceren en adviseren. In de dagelijkse schoolpraktijk komen zij sterker te staan in moeilijke en lastige gespreks- en werksituaties, onder meer door te werken aan de eigen stijl van communiceren. U vergroot uw vaardigheid in het voeren van overleg en van motivatie- en adviesgesprekken. U leert omgaan met tegenwerking en weerstand en meer te overtuigen vanuit uw deskundigheid.

De hoofdonderwerpen van deze studiedag zijn, denkend en werkend vanuit de kaders van de Arbowet: 

 • Ontwikkelen van adviesvaardigheden: het tot stand brengen van een krachtig advies aan schoolleiding en MR.
 • Samenwerken en overleggen met de schoolleiding, MR en externe partijen (overheden, deskundigen).
 • Aanspreken en motiveren van collega's en leidinggevenden rondom veilig en gezond werken.

Inhoud

Groeien in de rol als interne preventieadviseur van MR en schoolleiding:

 • In welke situaties kunt en moet u als preventiemedewerker adviseren?
 • Welke rollen kunt u als adviseur aannemen en welke adviesstijl past bij u?
 • Hoe creëert u draagvlak voor uw advies?

Communiceren en participeren in overleg met MR, schoolleiding en externe partijen

 • Arbobeleid positioneren en profileren binnen de school (creëren van draagvlak).
 • Het voorbereiden, voeren en opvolgen van overleg met de schoolleiding, MR en medewerkers van uw school.
 • Communiceren en overleggen met externe partijen (onder meer overheden en adviseurs)
 • Voorlichting geven aan en motiveren van collega's ten aanzien van veilig en gezond werken; collega's hierop aanspreken.

Omgaan met lastige gespreks- en werksituaties (praktijkoefeningen):

 • Het voeren van adviesgesprekken, overtuigen van de schoolleiding van noodzakelijke acties.
 • Hoe om te gaan met weerstand en tegenwerking, de omslag maken naar creëren van Arbo-bewustzijn en draagvlak.
 • Praktisch oefenen van casuïstiek, lastige gespreks- en werksituaties uit de eigen dagelijkse praktijk.

De cursus wordt ondersteund met 'blended learning' via een online leeromgeving die ook de nodige naslagwerken omvat.

Bijzonderheden

Deze training maakt deel uit van de leergang 'Preventiemedewerker in het onderwijs'. 

Actiekorting 2e deelnemer:
Bij aanmelding van 2 deelnemers tegelijkertijd voor dezelfde cursus voor dezelfde datums ontvangt 
de school voor elke 2de deelnemer een korting van 25% op de volledige cursusprijs.
De actie geldt niet in combinatie met andere kortingsacties.

Doelgroep
Deze cursus is bedoeld voor de actieve en meer ervaren preventiemedewerker. Geadviseerd wordt vooraf 'Preventiemedewerker 1' en  'Preventiemedewerker 2' te volgen. Deelnemers ontvangen het officiële NISHV instituut certificaat 'Preventiemedewerker in het onderwijs 3'.

Lesmateriaal, leerstof en opleidingsmethode voldoen aan de wettelijke opleidingseisen. De cursus wordt verzorgd door ervaren organisatieadviseurs en hoger veiligheidskundigen met veel ervaring en kennis van onderwijsinstellingen en de onderwijscultuur.

E-learning

Deze cursus maakt gebruik van mijn.fiac.nl, onze digitale leeromgeving die ondersteuning biedt bij de voorbereiding op en het volgen van de cursus. Als deelnemer vindt u op mijn.fiac.nl een intakeformulier, alle logistieke informatie, eventuele voorbereidende opdrachten en al het cursusmateriaal. Dit kan bestaan uit onder meer PDF-bestanden (teksten, illustraties), PowerPoint presentaties, instructievideo's en webinars.

Belangrijk: Uitgangspunt voor de FiAC Academie blijft de face-to-face aanpak met onze contactdagen in Utrecht. Op de bij deze cursus aangegeven datums wordt u dan ook op de cursuslocatie verwacht.
Meer informatie over onze zogenaamde 'blended learning' aanpak vindt u op deze pagina.

Docenten

Docent is drs. Bernadette de Munk. Zij is een ervaren trainer en vooral managementadviseur met jarenlange ervaring in alle onderwijssectoren.

Wanneer

De cursus vindt plaats op 26 november 2021.

De locatie is:
NDC Den Hommel
Kennedylaan 9
3533 KH Utrecht

De kosten per persoon bedragen € 465,-, vrijgesteld van BTW.

In-company

Deze cursus is  -geheel of gedeeltelijk- ook beschikbaar als maatwerktraject op locatie voor een groep medewerkers/collega’s.
Wij informeren u graag over de mogelijkheden en de kosten. Vraag een offerte aan via info@nishv.nl of 0252-340412.