Preventiemedewerker in het onderwijs 2

Preventiemedewerker, de spil binnen VGWM

Tijdens de studiedag komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Actuele ontwikkelingen Arbo-wet;
 • RI&E en Plan van Aanpak (PvA); 
 • Psychosociale arbeidsbelasting (PSA); 
 • Veiligheid op de werkvloer en in praktijklokalen; 
 • Werkplek advies en instructie; 
 • Specifieke thema’s; 
 • Ongevallen en incidenten (verdieping); 
 • Bevorderen van veiligheids- en gezondheidscultuur binnen de school en op de werkvloer;  
 • Preventiemedewerker, organisatie en vaardigheden; 
 • Adviesvaardigheden en samenwerken met MR, management en netwerk van externe deskundigen; 
 • Omgaan met inspectiebezoek.

Deze cursus wordt ondersteund met 'blended learning' via een online leeromgeving.

Algemeen

Het NISHV biedt Preventiemedewerkers in het onderwijs de mogelijkheid om kennis op te frissen, te actualiseren en te verdiepen. Tijdens de cursus ‘Preventiemedewerker in het Onderwijs 2’ is er veel aandacht voor problemen waar deelnemers bij de uitvoering van hun taak tegenaan (kunnen) lopen. Het gaat daarbij om aspecten als adviseren van het management, samenwerken met de MR, het actualiseren en borgen van het Plan van Aanpak en het realiseren van een veiligheidscultuur op de werkvloer bij leerlingen en medewerkers. Deelnemers leren daarbij hun eigen handelen te versterken en een nog duidelijker invulling te geven aan hun rol als interne adviseur en coördinator op het terrein van veiligheid en gezondheid. Aanvullend krijgen deelnemers verdiepende kennis aangereikt rondom onderwerpen als psychosociale arbeidsbelasting (PSA), veiligheid in praktijklokalen en gezondheid op de werkvloer.

Inhoud

Tijdens deze verdiepende cursusdag komen de volgende onderwerpen aan de orde:

 • Actuele ontwikkelingen Arbo-wet;
 • RI&E en Plan van Aanpak (PvA); actualiseren  en borgen in de beleidscyclus, uitvoering PvA en veiligheidsmaatregelen; verdiepende Risico-inventarisaties;  omgaan met problemen bij uitvoering  van Plan van Aanpak en veiligheidsmaatregelen; uitwisseling van ervaringen en valkuilen . Op welke wijze kunnen maatregelen worden ingevoerd?
 • Psychosociale arbeidsbelasting (PSA); agressie, omgangsvormen en werkdruk; herkennen van signalen en implementeren van verbeteracties.
 • Veiligheid op de werkvloer en in praktijklokalen; veiligheidsinspectie, werkplekonderzoek, werken met  gevaarlijke stoffen, machineveiligheid en elektrische veiligheid.
 • Werkplek advies en instructie; tips ter verbetering van arbeidsveiligheid op de werkvloer; werken met persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM’s)
 • Specifieke thema’s; veiligheid bij nieuw- en verbouw; werken op hoogte
 • Ongevallen en incidenten (verdieping); onderzoek en analyse oorzaken; leren van ongevallen; vlinderdasmodel
 • Bevorderen van veiligheids- en gezondheidscultuur binnen de school en op de werkvloer;  gezond en veilig werken, veiligheid en gedrag, motiveren van medewerkers
 • Preventiemedewerker, organisatie en vaardigheden; hoe kan ik als Preventiemedewerker mijn taken effectief organiseren?
 • Adviesvaardigheden en samenwerken met MR, management en netwerk van externe deskundigen; het tot stand brengen van een advies.
 • Omgaan met inspectiebezoek

De cursusdag biedt deelnemers de mogelijkheid om hun eigen casuïstiek in te brengen. Het lesmateriaal, leerstof en opleidingsmethode voldoet aan de wettelijke opleidingseisen. De cursus wordt verzorgd door ervaren Hoger Veiligheidskundigen met veel ervaring in en kennis van onderwijsinstellingen en -cultuur. Vanaf dit schooljaar wordt de cursus voor het eerst ondersteund met 'blended learning' via een online leeromgeving die ook de nodige naslagwerken omvat.

De cursus is bestemd voor de actieve en meer ervaren preventiemedewerker. Geadviseerd wordt vooraf ‘Preventiemedewerker 1’ te volgen. Deelnemers ontvangen het officiële NISHV instituut certificaat 'Preventiemedewerker in het Onderwijs 2'.

Bijzonderheden

Deze training maakt deel uit van de leergang 'Preventiemedewerker in het onderwijs'. 

Actiekorting 2e deelnemer:
Bij aanmelding van 2 deelnemers tegelijkertijd voor dezelfde cursus voor dezelfde datums ontvangt 
de school voor elke 2de deelnemer een korting van 25% op de volledige cursusprijs.
De actie geldt niet in combinatie met andere kortingsacties.

Doelgroep
Medewerkers die zich willen verdiepen hun functie als Preventiemedewerker.

Specifieke informatie
Niveau-indicatie: VMBO/ MBO (afgestemd op beroepspraktijk)
Vóóropleiding: niet vereist
Studiebelasting: 7 uur (1 cursusdag)

E-learning

Deze cursus maakt gebruik van mijn.fiac.nl, onze digitale leeromgeving die ondersteuning biedt bij de voorbereiding op en het volgen van de cursus. Als deelnemer vindt u op mijn.fiac.nl een intakeformulier, alle logistieke informatie, eventuele voorbereidende opdrachten en al het cursusmateriaal. Dit kan bestaan uit onder meer PDF-bestanden (teksten, illustraties), PowerPoint presentaties, instructievideo's en webinars.

Belangrijk: Uitgangspunt voor de FiAC Academie blijft de face-to-face aanpak met onze contactdagen in Utrecht. Op de bij deze cursus aangegeven datums wordt u dan ook op de cursuslocatie verwacht.
Meer informatie over onze zogenaamde 'blended learning' aanpak vindt u op deze pagina.

Reacties

Eerdere deelnemers over deze studiedag:
'Kennis is weer opgefrist, maar ook uitgebreid. Fijne verdiepingscursus!'
'Prettige dag gehad met veel info.'
'Inspirerende trainer met passie voor het vak.'
'Trainer speelt in op de behoefte en is heel flexibel.'
'Je hebt veel aan input vanuit praktijk van de mede-cursisten.'

 

Wanneer

De cursus vindt plaats op 5 november 2021.

De locatie is:
NDC Den Hommel
Kennedylaan 9
3533 KH Utrecht

De kosten per persoon bedragen € 395,-, vrijgesteld van BTW.

In-company

Deze cursus is  -geheel of gedeeltelijk- ook beschikbaar als maatwerktraject op locatie voor een groep medewerkers/collega’s. Wij informeren u graag over de mogelijkheden en de kosten. Vraag een offerte aan via info@nishv.nl of 0252-340412.