Schoolveiligheid

2 nov 2022Omgaan met asociaal gedrag en agressie op school
9 nov 2022Schoolveiligheid, beveiliging en toezichtNog enkele plaatsen
18 nov 2022Keurmeester (Elektrische) Arbeidsmiddelen Onderwijs
18 nov 2022Veiligheidscoördinator/ -manager in het onderwijsNog enkele plaatsen
17 mrt 2023Operationele crisisbeheersing bij calamiteiten
In CompanyDe Schooldirectie en de Arbowet
In CompanyEHBO in het praktijklokaal
In CompanySchoolveiligheid en de Medezeggenschapsraad
In CompanyVeiligheid in het praktijklokaal
Ga naar alle opleidingen

Veiligheid is een collectieve verantwoordelijkheid bij Zadkine

Veiligheidscoördinator Arjen Janssens zorgt er bij ROC Zadkine voor dat de veiligheid goed geborgd is. Hij schrijft beleidsvoorstellen en stuurt collega's aan, want veiligheid is vooral mensenwerk. “Met camera's, toegangscontrole en beveiligers creëer je een schijnveiligheid. Echte veiligheid komt neer op hoe mensen met elkaar omgaan. Daar moet je constant met elkaar over in gesprek zijn.” 

Lees Artikel

Voorkom een ‘nekvelincident’!

Het is ‘het nekvelincident’ gaan heten: het filmpje uit januari 2019 waarop te zien is dat een onderwijsassistent een leerling verwijdert (die een kruk tegen hem aan had gegooid). Zijn ferme aanpak leidde tot een klacht van de ouders en een mediahype over zijn al dan niet terechte schorsing. Voor de medewerker en de school werd het een nare kwestie, die volgens FiAC-docenten aantoont dat voorkomen beter is dan genezen.

Lees artikel

“Criminaliteitspreventie doe je met elkaar!''

Veiligheid is op scholen een belangrijk onderwerp. De conciërge speelt daarbij een cruciale rol, want hij is vaak de eerste die met problemen wordt geconfronteerd. Maar hij moet wel gesteund worden door de directie en het OP, zegt Gerard Donders, docent bij FiAC. “Een conciërge kan niet in zijn eentje garant staan voor de veiligheid op school.”

Lees Artikel

Gezamenlijke calamiteitentraining

Het Bindelmeer College heeft samen met het aangrenzende ondersteuningsbureau van stichting ZAAM een training over de ontruiming van de gebouwen gehad. Doel was de interne samenwerking te versterken bij calamiteiten, zoals brand of een bommelding. “Wij kunnen zaken onderling nog beter afstemmen,” zei preventie-medewerker Odulpha Klabbers van stichting ZAAM na afloop.

Lees Artikel