De Schooldirectie en de Arbowet

Studiedag over de eindverantwoordelijkheid voor VGW

De Arbowet legt een aantal (eind)verantwoordelijkheden voor de veiligheid, gezondheid en welzijn van het onderwijspersoneel neer bij de directie van onderwijsinstellingen. Bij nalatigheid op Arbogebied geldt er in sommige gevallen zelfs een (hoofdelijke) aansprakelijkheid. Tijdens deze speciaal voor het onderwijs ontwikkelde studiedag ‘De schooldirectie en de Arbowet’ leert de deelnemer wat te doen om de arbeidsomstandigheden binnen de onderwijsinstelling te verbeteren.

Algemeen

Als schooldirectie bent u verantwoordelijk voor goede arbeidsomstandigheden voor uw medewerkers. De Arbowet schrijft voor dat u een beleid voert dat is gericht op een (sociaal) veilige werksituatie, die geen onnodige gezondheidsrisico’s kent en die rekening houdt met het welzijn van personeel en leerlingen. Maar wat betekent dit concreet? Welke deelaspecten op het terrein van arbeidsomstandigheden en schoolveiligheid dient u als eindverantwoordelijke geregeld te hebben. Wat is uw rol daarbij?  Met wie voert u waarover overleg en wie kan u bij deze taken ondersteunen? Tijdens deze speciaal voor het onderwijs ontwikkelde studiedag ‘De schooldirectie en de Arbowet’ krijgt u inzicht in het belang van uw rol en taken ten aanzien van arbo- en veiligheidsbeleid en leert u wat u kunt doen om de arbeidsomstandigheden binnen de onderwijsinstelling te verbeteren.

Inhoud

Opzet / inhoud bijeenkomst:
Tijdens de training komen de volgende onderwerpen aan de orde:

•          De verplichtingen uit de Arbowet voor onderwijsinstellingen
•          Verplicht Arbobeleid binnen het onderwijs
•          Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E) en Plan van Aanpak
•          Risico’s en risicobeheersing
•          Positie en de rol van de schooldirectie
•          Rol van de Medezeggenschapsraad en de personeelsvertegenwoordiging
•          Borging van arbo- en het veiligheidsbeleid
•          Preventiemedewerker
•          Preventietaken op hoofdlijnen
•          Bij preventie is iedereen aan zet: bevorderen veiligheidscultuur
•          Praktische tips en tools

Bijzonderheden

Actiekorting 2e deelnemer:
Bij aanmelding van 2 deelnemers tegelijkertijd voor deze cursus ontvangt 
de school voor elke 2de deelnemer een korting van 40% op de volledige cursusprijs.

Daarbij gelden de volgende voorwaarden:
1.    Het dient om 2 aanmeldingen voor deze cursus met dezelfde startdatum te gaan, de vroegboekkorting geldt alleen voor de eerste deelnemer.
2.    De actie geldt niet in combinatie met andere kortingsacties.

Doelgroep
Leden (centrale) directie en (adjunct) directeuren van instellingen in alle onderwijssectoren.

Cursustijden
De cursus start om 10.00 uur en eindigt om 15.00 uur.

Certificaat
De deelnemers krijgen een bewijs van deelname. 

In-company

Deze training is beschikbaar als maatwerktraject op locatie voor een groep medewerkers/collega’s.
Accountmanager Mark den Elzen informeert (Tel.: 0252-340413 - E-mail: info@nishv.nl) u graag over de mogelijkheden en de kosten.