Schoolsteward

Extra ogen en oren dankzij toezicht door ‘peers’

Schoolstewards zijn leerlingen die tijdens pauzes ondersteuning bieden in het toezicht. Waar nodig spreken ze medeleerlingen aan op hun gedrag en bemiddelen ze wanneer leerlingen onderling problemen hebben. Schoolstewards hebben als voordeel dat leerlingen eerder geneigd zijn te luisteren naar ‘gelijken’ (‘peers’). Ze vergroten het aantal ogen en oren dat toezicht houdt, waarbij ze in moeilijke situatie kunnen terugvallen op professionals.

Algemeen

Het veiligheidsgevoel op school kan te lijden hebben van ongewenst, soms agressief gedrag van doorgaans een beperkt aantal leerlingen. Het houden van toezicht tijdens pauzes is belangrijk, maar in de praktijk is hiervoor vaak niet voldoende personeel vrij te maken. Het betrekken van leerlingen bij het handhaven van gedragscodes heeft een bewezen positief effect. Leerlingen zijn eerder geneigd naar elkaar te luisteren en waarmee onderlinge dialoog ontstaat die bijdraagt bij aan een veiliger schoolklimaat.

De inzet van Schoolstewards tijdens pauzes vereist wel dat de leerlingen die deze taak gaan vervullen er adequaat op worden voorbereid. De training ‘Schoolsteward’ is hiervoor bedoeld en is gericht op bewustwording en het oefenen van  vaardig­heden.  Stewards worden zich bewust van hun eigen houding en uitstraling, krijgen  inzicht in het gedrag van anderen (actie is reactie)  en worden vaardig in het aanspreken van leerlingen en het de-escalerend optreden.  Het actief oefenen en experimenteren met deze vaardigheden geeft stewards goede handvatten om hun taak binnen de school op te pakken.

De training wordt op maat samengesteld, afgestemd op de doelen die de school met de inzet van Schoolstewards beoogt. Naast een individuele training kan ook teambuilding een onderdeel zijn van de trainingsdag, net als aspecten van Schoolhulpverlening of EHBO en reanimatie.

Inhoud

Te behandelen onderwerpen

 • De rol van de schoolsteward
 • Communicatieve basisvaardigheden en gesprekstechnieken, met onder meer aandacht voor:
  • Signalen van verbale en non-verbale communicatie
  • Contact maken en actief luisteren (geduld) en vragen stellen
 • Gedrag beïnvloedt gedrag; actie is reactie:  wat roep ik bewust of onbewust bij een ander op?
 • Proactieve houding en optreden;  een goed imago is je beste amigo
 • Leerlingen aanspreken op (asociaal) gedrag
 • Lastige gesprekssituatie voor de schoolsteward
  • Omgaan met weerstand, boosheid, opstandigheid en agressie
  • Begrenzen van agressie en het voorkomen van escalatie; effectief communiceren bij verschillende vormen van agressie
 • Hoe reageer ik op spannende situaties en agressie (vechten, vluchten, bevriezen)
 • Protocollen en alarmering (gebruik portofoon)
 • Eigen veiligheid en overzicht

Bijzonderheden

Doelgroep
Leerlingen die door de school voor de taak van Schoolsteward zijn geselecteerd en gevraagd.

Certificaat
De deelnemers krijgen een bewijs van deelname. 

Waar en wanneer
Deze cursus wordt in-company voor een groep kandidaat-schoolstewards verzorgd.

Geïnteresseerd? 
Direct contact: bel naar 0252-340313 of mail naar contact@nishv.nl