Veiligheid in het praktijklokaal

Speciaal voor praktijkdocenten en werkplaatsmeesters

In de cursus die NISHV ontwikkeld heeft, wordt concreet behandeld wat er allemaal nodig is voor het veilig werken praktijklokalen en schoolwerkplaatsen. Het gaat daarbij niet alleen om feiten en regels, maar ook om gedragsbeïnvloeding waardoor studenten zich bewuster opstellen ten aanzien van hun eigen veiligheid.

 

Algemeen

Studenten die aan het werk zijn in praktijklokalen of schoolwerkplaatsen vallen volledig onder de Arbowet. Dit levert een extra verantwoordelijkheid op voor praktijkleraren en werkplaatsmeesters. Zij moeten volgens de Arbowet niet alleen aandacht hebben voor hun eigen veiligheid, maar ook voor die van in het lokaal aanwezige leerlingen en studenten. 

In de cursus die NISHV ontwikkeld heeft, wordt concreet behandeld wat er allemaal nodig is voor het veilig werken praktijklokalen en schoolwerkplaatsen. Het gaat daarbij niet alleen om feiten en regels, maar ook om gedragsbeïnvloeding waardoor studenten zich bewuster opstellen ten aanzien van hun eigen veiligheid.

Het verhogen van de veiligheid in praktijklokalen en schoolwerkplaatsen is een proces, waarbij studenten worden meegenomen in een bewustwording. De docenten van NISHV schetsen de cultuur en het gedrag van jongeren als basis om hen te kunnen aanspreken. De bedoeling is dat praktijkdocenten en werkplaatsmeesters in staat raken studenten te beïnvloeden in hun denken en handelen als het om veiligheid gaat. Als studenten meer bewust zijn van de risico’s die ze lopen, zijn ze ook bereidheid om methoden en technieken voor veilig handelen te hanteren.
 

Inhoud

Het doel van de cursus is de kennis en vaardigheden van werkplaatsmeester rondom arbeidsveiligheid binnen de eigen werk- en leeromgeving te versterken. Deelnemers krijgen daarbij zicht op hun eigen veiligheid en die van hun leerlingen/ studenten. Het cursustraject  bestaat uit modules. 

  • Wat zijn de wettelijke eisen volgens de Arbowet;
  • Wat staat er in de Arbocatalogus;
  • De rol van de praktijkdocent/ instructeur;
  • Werken volgens de arbeidshygiënische strategie
  • De veiligheidsketen (proactief, preventie, preparatie, repressie en nazorg).
  • Tips ter verbetering van de arbeidsveiligheid en machineveiligheid (inclusief rondgang door praktijklokaal)
  • Veiligheid als onderdeel vakmanschap (leerlingen)
  • Veiligheid van de werkomgeving (“de harde kant van veiligheid”)
  • Veiligheid van handelen tijdens het werken met machine's en (mechanisch) handgereedschap (“de gedragskant van veiligheid”)
  • De vijf basisstappen SHV voor effectief optreden

De accenten van de modules liggen naast de theorie van arbeidsveiligheid ook op samenwerking, versterking van groepscohesie en inzicht in eigen gedrag en die van leerlingen/ studenten. Aan het eind van de cursus beschikken de deelnemers over zodanige kennis en inzicht dat zij hun taken, behorend bij hun functie, adequaat kunnen invullen. 

Bijzonderheden

Deze cursus voor praktijkdocenten en werkplaatsmeesters wordt op aanvraag in-company gegeven. Het programma wordt ingericht volgens de specifieke behoeften van de betreffende school. Veelal kan in twee à drie dagdelen een goede basis worden gelegd voor preventief handelen in deze lokalen/werkplaatsen.

Doelgroep
Praktijkdocenten en werkplaatsmeesters in het onderwijs.

Meer informaite
Wilt u meer weten over de mogelijkheden van onze diensten neem dan contact via 0252 –340413 of info@nishv.nl