Basistraining Schoolhulpverlener (SHV) (BHV-onderwijs)

Schoolhulpverlening is beroepsgerichte BHV voor het onderwijs!

Na afloop van de training is de deelnemer in staat om onderstaande taken op adequate wijze te verrichten:

  • Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen binnen een school;
  • Het beperken en bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen binnen een school;
  • Het in noodsituaties alarmeren en evacueren van leerlingen, medewerkers en derden in de school.

Algemeen

Iedereen in het onderwijs is bekend met het begrip bedrijfshulpverlening, BHV. Een algemene term voor een algemene opleiding. Als school in bedrijf dekt u veiligheidsrisico’s af door een BHV organisatie in te richten en medewerkers als BHV-er te trainen. Een en ander conform de Arbowet. De veiligheidsrisico’s en calamiteiten bij scholen zijn in alle opzichten anders dan bij productiebedrijven, kantoren en winkels. 

Het NISHV binnen de kaders van de Arbowetgeving een uniek scholingsprogramma ontwikkeld voor Schoolhulpverlening in noodsituaties (SHV) dat de juiste aansluiting vindt op de speciale positie die het onderwijs en de zorg voor de leerling innemen. Binnen het opleidingsprogramma wordt op een integrale wijze rekening gehouden met een grote diversiteit aan calamiteiten en noodsituaties waarmee docenten, oop-ers en leerlingen dagelijks binnen een school kunnen worden geconfronteerd.

Speciaal voor medewerkers in het onderwijs is de 1-daagse training 'Basistraining Schoolhulpverlener' ontwikkeld. Binnen de training zijn alle modules afgestemd op het werken met leerlingen en medewerkers in een schoolgebouw. Aanvullend worden schoolhulpverleners getraind in preventief en repressief handelen bij een grote verscheidenheid aan schoolveiligheidsrisico’s en calamiteiten.

Inhoud

Inleiding schoolhulpverlening
•    Schoolhulpverlening en de rol van de schoolhulpverlener;
•    Het schoolgebouw en preventief handelen;
•    Bijzonder risico’s bij leerlingen en binnen schoolgebouwen.

Kerntaken van de Schoolhulpverlener (theorie en praktijk)
•    Levensreddend handelen en reanimatie (AED);
•    Veelvoorkomende (sport)ongevallen binnen de school;
•    Verlenen van eerste hulp bij ongevallen;
•    Bestrijden van kleine branden (kleine blusmiddelen).

Hulpverlening en handelen bij specifieke calamiteiten en schoolsituaties
•    Alarmeren van en communiceren met medewerkers en leerlingen bij noodsituaties;
•    Meldingsprocedures binnen scholen;
•    Ontruimen van het schoolgebouw en samenwerken met externe diensten;
•    Omgaan met paniek bij leerlingen.

Bijzonderheden

Tijdens deze basistraining worden deelnemers conform arbowet opgeleid en vertrouwd gemaakt met de elementaire schoolhulpverleningstechnieken overeenkomstig de geldende richtlijnen.

Specifieke informatie
Niveau-indicatie: VMBO/ MBO (afgestemd op beroepspraktijk)
Vóóropleiding: niet vereist
Studiebelasting: 7 uur (1 cursusdag)

Reacties

Eerdere deelnemers over deze training:
'Fijn dat deze training speciaal voor het onderwijs bestaat'
'De training voldoet aan wat men er van mag verwachten'
'De docent heeft alles goed uitgelegd'

'Het was een zeer fijne training'

In-company

Bent u geïnteres­seerd in deze training en wenst u meer informatie over een in-company bij u op de schoollocatie?
Schroom dan niet om contact met ons te ne­men. Bel naar 0252-340413 of mail naar info@nishv.nl.