Brandbestrijding, alarmeren en ontruimen van een school

Scholingsmodule Schoolhulpverlener (beroepsgerichte BHV)

Na afloop van de training is de deelnemer in staat om onderstaande taken op adequate wijze te verrichten:

  • Het beperken en bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen binnen een school;
  • Het in noodsituaties alarmeren en evacueren van werknemers, leerlingen en derden in de school.

Algemeen

Waar we ons ook bevinden, de kans dat we met een brand te maken krijgen is altijd aanwezig. Ook op school! Het is dan goed om te weten wat u wel en niet moet doen als schoolhulpverlener, SHV'er. Tijdens deze praktijkgerichte interactieve training staan het bewust omgaan met brand, brandbestrijding en ontruimen centraal. U ontvangt tips, tools en handvatten over het gebruik en inzet van (kleine)blusmiddelen, maar ook over wat u moet doen als brandbestrijding geen zin heeft: alarmeren en ontruimen!

Materiële schade beperken door proberen de brand te blussen is een nobel streven, maar niet ten koste van de veiligheid van de leerlingen, uw collega’s of uw eigen veiligheid. Alarmeren en ontruimen zijn daarom ook 2 belangrijke aandachtspunten tijdens deze training. Als hulpverlener heeft u immers als kerntaak iedereen zo snel mogelijk in veiligheid te brengen!

Inhoud

Inleiding brandbestrijding
•    Soorten branden, stadia, classificatie
•    Brand en de brandvijfhoek
•    Brandontwikkeling en gevaren bij brand,
•    Taken en verantwoordelijkheden SHV-er

Brandmelding en brandbestrijding
•    Controleren van de brandmelding,
•    Ontruimen en/of beginnende brand beperken / bestrijden
•    Kleine blusmiddelen (handblussers)
•    Inzet juiste blusmiddelen en algemene regels bij het
•    Blussen

Alarmeren van en communiceren met medewerkers en leerlingen bij noodsituaties;
•    Meldingsprocedures binnen scholen
•    Ontruimend van het schoolgebouw en samenwerken met externe diensten
•    Omgaan met paniek bij leerlingen

Tijdens de praktische scholing Brandbestrijding, alarmeren en ontruimen wisselen theorie en praktijk zich af waardoor de training een interactief karakter heeft. Het oefenen van vaardigheden staat centraal.

Bijzonderheden

Tijden:
De training wordt gegeven van 13.00 uur - 16.00 uur.

Doelgroep
Deze scholingsmodule is geschikt voor SHV'ers/ BHV'ers, EHBO'ers, conciërges, Onderwijzend Personeel en Onderwijs Ondersteunend Personeel.

Wanneer

De cursus vindt plaats op 24 november 2021.

De locatie is:
NDC Den Hommel
Kennedylaan 9
3533 KH Utrecht

De kosten per persoon bedragen € 115,-, vrijgesteld van BTW.

In-company

Bent u geïnteres­seerd in deze training en wenst u meer informatie over een in-company bij u op de schoollocatie?
Schroom dan niet om contact met ons te ne­men. Bel naar 0252-340413 of mail naar info@nishv.nl.