Levensreddend handelen bij ongelukken op school

Scholingsmodule Schoolhulpverlener (beroepsgerichte BHV)

De training bestaat uit 1 dagdeel.
Tijdens de training komen de volgende onderwerpen aan de orde:

  • Algemene kennis met betrekking tot eerste hulp
  • Levensreddend handelen als schoolhulpverlener

Algemeen

Als schoolhulpverlener vervult u een belangrijke voorpostfunctie voor de professionele hulpverleningsorganisaties. U moet in staat zijn de tijd te overbruggen tot professionele hulpverleners (m.n. ambulancepersoneel) ter plaatse zijn. Het levensreddend handelen van de Schoolhulpverlener is gericht op het voorkomen dat de toestand van het slachtoffer bij een levensbedreigende situatie verslechtert.

In de module Levensreddend handelen worden de basisvaardigheden op het terrein van de eerste hulp behandeld. Het gaat daarbij om de meest noodzakelijke hulp die kan en moet worden verleend als men wordt geconfronteerd met een persoon wiens gezondheid in gevaar is als gevolg van een ongeval of een plotseling optredende ziekte (bijvoorbeeld acuut hartinfarct, ademstilstand, ongeval met elektriciteit, brandwonden e.d.).

Inhoud

Algemeen
•    Basisprincipes Eerste Hulp
•    Vitale functies van de mens
•    Keten van Overleven
•    Acute hulpverleningsprocedure

Veiligheid
•    Beoordeling situatie
•    Beschermende maatregelen

Levensreddend handelen
•    Methodische benadering slachtoffer
•    Stabiele zijligging
•    Reanimatie volwassenen of kinderen
•    Automatische Externe Defibrillator AED
•    Beademingsmasker
•    Luchtwegbelemmering

Levensbedreigende aandoening
•    Ernstige (slagaderlijke) bloeding
•    Shock/ bewustzijnstoornis
•    Verslikking/ verstikking

Tijdens de praktische training levensreddend handelen wisselen theorie en praktijk zich af waardoor de training een interactief karakter heeft. Het oefenen van vaardigheden staat centraal.

Bijzonderheden

Tijden:
De training wordt gegeven van 09.00 uur - 12.30 uur.

Doelgroep
Deze scholingsmodule is geschikt voor SHV'ers/ BHV'ers, EHBO'ers, conciërges, Onderwijzend Personeel en Onderwijs Ondersteunend Personeel.

In-company

Bent u geïnteres­seerd in deze training en wenst u meer informatie over een in-company bij u op de schoollocatie?
Schroom dan niet om contact met ons te ne­men. Bel naar 0252-340413 of mail naar info@nishv.nl.