Nascholing Schoolhulpverlener (SHV)

Onderwijsspecifiek scholingsprogramma (beroepsgerichte BHV)

Omdat iedere schoollocatie anders is en er sprake kan zijn van verschillende calamiteitenscenario’s, vraagt de opzet van de BHV voor scholen om maatwerk. 

Algemeen

Als SHV-er is het van groot belang je kennis en vaardigheden up-to-date te houden. Het scholingstraject dat het NISHV voor de BHV/SHV-ers binnen een school biedt bestaat aan de ene kant uit de basishulpverlening (ook wel bedrijfshulpverlening genoemd) en aan de andere kant het onderwijs specifieke opleidingstraject waarbij rekening wordt gehouden met de specifieke situatie van uw onderwijsinstelling.

Tijdens (na)scholing voor de BHV/SHV kunnen zowel modules/ onderwerpen uit de basishulpverlening (Artikel 15 Arbeidsomstandighedenwet), alsmede uit het onderwijs specifieke aanbod aan de orde komen. Afwisseling en verdieping zijn daarmee gegarandeerd. De inhoud van het scholingstraject zal in nader overleg met de school worden vastgesteld.

Bovenstaande aanpak zorgt ervoor dat uw schoolhulpverleners worden getraind op risico’s en calamiteiten die voor uw school en medewerkers/ leerlingen daadwerkelijk van belang zijn. Heeft de school te maken met agressie, dan kan agressiehantering deel uit maken van het scholingsprogramma.

Kijk voor een overzicht van modules/ onderwerpen die wij voor u kunnen verzorgen onder het kopje INHOUD. 

Inhoud

De basishulpverlening omvat binnen de SHV-opleiding de 3 basismodules, te weten:

 • Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen;
 • Het beperken en bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen;
 • Het in noodsituaties alarmeren en evacueren van werknemers, leerlingen en derden in de school.

Het specifieke op noodsituaties in het onderwijs afgestemde opleidingstraject is veel ruimer. Dit traject omvat o.a. de volgende modules:

 • Omgaan met operationele calamiteiten en crisiscommunicatie;
 • Fysiek en mentale weerbaarheid voor BHV/SHV-ers (omgaan met eigen spanningen);
 • Ingrijpen bij een vechtpartij/fysiek geweld in of om de school (omgaan met agressie);
 • Omgaan met (groeps)paniek;
 • Scenariotraining (CO2), bedreiging, overval, ontploffing/explosie);
 • Reageren op bommelding/ dreiging via social media;
 • Bedreiging van buitenaf (overval, indringer, terroristische aanslag in omgeving);
 • EHBO gevorderden (sportblessures, ongevallen in praktijklokalen, slagaderlijke bloedingen.

Omdat iedere schoollocatie anders is en er sprake kan zijn van verschillende calamiteitenscenario’s kunt in overleg met één van onze opleidingsadviseurs het programma samenstellen naar uw wensen. 

Wilt u meer weten over de mogelijkheden neem dan contact met een van onze opleidingsadviseurs op 0252 –340413 of info@nishv.nl

Bijzonderheden

Wilt u meer weten over de mogelijkheden neem dan contact met een van onze opleidingsadviseurs op 0252 –340413 of info@nishv.nl