Operationele crisisbeheersing bij calamiteiten

De verdiepingslag voor first responders in het onderwijs!

Tijdens deze studiedag zijn de volgende modules aan de orde gekomen: 

  • Crisissituaties en calamiteiten binnen scholen
  • Adequate inschatting van de situatie
  • Prioriteitstelling in handelingen
  • Omgaan met stress tijdens de crisissituatie
  • Oefenen van mogelijk diverse calamiteitsituaties


First Responder:
is een persoon met een gespecialiseerde opleiding die als een van de eersten arriveert en hulp biedt bij een noodsituatie, zoals een ongeval, een natuurramp of een terroristische aanslag.
 

Algemeen

Elke school dient rekening te houden met verschillende risico’s en calamiteiten. In het schoolnoodplan worden deze risicosituaties en calamiteiten beschreven. De veiligheidsorganisatie binnen de school dient voorbereid te zijn op deze situaties. Interne hulpverleners spelen daarbij een belangrijke rol. Schoolhulpverleners (BHV-ers/SHV-ers) moeten dan ook weten hoe zij moeten handelen wanneer een van de vele noodsituaties zich voordoet. Zo zal een hulpverlener in de school ook bij agressie situaties, een overval of bij een bommelding moeten weten wat hij/zij moet doen om adequaat in te grijpen en gevolgen voor leerlingen en docenten te beperken. Dit vraagt nadrukkelijk om meer vaardigheden en kennis dan in gangbare trainingen aangeboden wordt.

Tijdens deze training ‘Operationele crisisbeheersing bij calamiteiten’ worden medewerkers op operationeel niveau getraind om direct te kunnen handelen, ‘de eerste klap ‘op te vangen en uitvoerend te functioneren in een crisissituatie. De training bestaat uit een theoretisch kader en een praktisch deel gericht op simulatie en oefeningen.

Inhoud

Crisissituaties en calamiteiten binnen scholen
•    Inleiding crisisbeheersing en omgaan met calamiteiten en geweldsincidenten binnen de school
•    Werken op basis van SOS-protocollen (situatie, organisatie en stappen)
•    Basisuitgangspunten bij crisisbeheersing

Adequate inschatting van de situatie
•    Herkennen van wat er aan de hand is. Goed en snel waarnemen en interpreteren.
•    Opvangen van de ‘de eerste klap’ en gewenste vaardigheden bij ‘first response’.
•    Omgaan met paniek bij leerlingen en collega’s. Hoe te handelen/ in te grijpen.
•    Hulp bieden aan slachtoffers

Prioriteitstelling in handelingen
•    Wat wordt er van mij verwacht in de eerste minuten? Wat zijn de belangrijkste prioriteiten en hoe organiseer ik mijn handelingen?
•    Melden en opschalen. Welke collega’s moet ik direct alarmeren en van welke informatie voorzien?
•    Verzamelen aanvullende informatie

Omgaan met stress tijdens de crisissituatie
•    Omgaan met mijn eigen eerste reactie (handelen, vluchten, bevriezen). Wat doet acute spanning met mij en hoe kan ik mezelf dwingen om rationele in plaats van emotionele keuzes te maken

Oefenen van mogelijk diverse calamiteitsituaties:
•    Dreiging met geweld
•    Overval en gijzeling
•    Groepsruzie/ vechtpartij binnen schoolgebouw
•    Aanwezigheid (gewapende) indringer binnen of buiten schooltijd

Reacties

Eerdere deelnemers over deze studiedag:
'Trainer weet te motiveren. Hij weet waar hij het over heeft.'
'Trainer gaf veel persoonlijke aandacht, wat als zeer prettig is ervaren.'
'De studiedag heeft inzicht opgeleverd over hoe je calamiteiten moet aanpakken door middel van een crisisteam.'

Bijzonderheden

Actiekorting 2e deelnemer:
Bij aanmelding van 2 deelnemers tegelijkertijd voor deze cursus ontvangt 
de school voor elke 2de deelnemer een korting van 40% op de volledige cursusprijs.

Daarbij gelden de volgende voorwaarden:
1.    Het dient om 2 aanmeldingen voor deze cursus met dezelfde startdatum te gaan, de vroegboekkorting geldt alleen voor de eerste deelnemer.
2.    De actie geldt niet in combinatie met andere kortingsacties.

Doelgroep 
Deze scholingsmodule is geschikt voor SHV'ers, BHV'ers, conciërges, OOP.

Specifieke informatie
Niveau-indicatie: VMBO/ MBO (afgestemd op beroepspraktijk)
Vóóropleiding: niet vereist
Studiebelasting: 7 uur (1 cursusdag)