Schoolhulpverlening, de beroepsgerichte BHV voor het onderwijs

Geen BHV, maar maatwerk SHV voor het onderwijs!

Vergroot uw veiligheid met Schoolhulpverlening, de beroepsgerichte BHV voor het onderwijs. SHV verbindt de verplichte vaardigheden van hulpverleners (zoals beschreven in art 3, lid 1, sub e van de Arbowet) met de unieke risico's en kenmerken van het onderwijs. 

Algemeen

Schoolhulpverlening -kortweg SHV- is de beroepsgerichte BHV voor het onderwijs! Bedrijfshulpverlening (BHV) is een algemene term en staat ook voor een algemene opleiding. Om de veiligheidsrisico’s en calamiteiten binnen scholen te beperken, heeft NISHV eigen aanpak en opleiding ontwikkeld binnen de wettelijke kaders. Het gaat tenslotte niet om gevaarlijke situaties in productiebedrijven, kantoren of winkels, maar om wat er gebeuren kan op uw school! Schoolhulpverlening geeft daaraan specifieke aandacht.

NISHV biedt maatwerk binnen de kaders van de Arbowet, wat betekent dat handelen bij de noodsituaties en calamiteiten op school volgens de geldende normen wordt getraind. Wat de organisatie van Schoolhulpverlening en de opleiding van SHV’ers onderscheidt, is de integrale benadering gericht op schoolveiligheid. NISHV traint hulpverleners in het preventief en repressief handelen bij een grote verscheidenheid aan veiligheidsrisico’s en calamiteiten op scholen. Daarbij heeft NISHV oog voor verschillen tussen scholen vanwege de leerlingenpopulatie, het gebouw, de omgeving en het eigen veiligheidsbeleid.

Kiezen voor Schoolhulpverlening betekent dat de school zijn eigen prioriteiten blijft stellen. Uitgangspunt voor NISHV is recht doen aan de RI&E en het schoolnoodplan van de school zelf. Op basis daarvan wordt een scholingstraject op maat vastgesteld. Schoolhulpverleners worden getraind voor de risico’s en calamiteiten waar het werkelijk om draait. De standaard BHV-vaardigheden (eerste hulp, brand en ontruiming) maken hier deel van uit.

Bij NISHV is nascholing geen routinematige herhaling. Deze bestaat uit modules gericht op verdere uitbreiding van vaardigheden.

Inhoud

Het scholingstraject dat het NISHV voor de BHV/SHV-ers binnen een school biedt bestaat aan de ene kant uit de basishulpverlening (ook wel bedrijfshulpverlening genoemd) en aan de andere kant het onderwijs specifieke opleidingstraject waarbij rekening wordt gehouden met de specifieke situatie van uw onderwijsinstelling.

De basishulpverlening omvat binnen de SHV-opleiding de modules, te weten:

 • Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen;
 • Het beperken en bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen;
 • Het in noodsituaties alarmeren en evacueren van werknemers, leerlingen en derden in de school.

Deze worden aangeboden als een 1-daagse training Schoolhulpverlener (basisvaardigheden) en als nascholingsmodules (dagdelen).

Het specifieke op noodsituaties in het onderwijs afgestemde opleidingstraject is veel ruimer.
Dit traject omvat o.a. de volgende modules:

 • Omgaan met operationele calamiteiten en crisiscommunicatie;
 • Fysiek en mentale weerbaarheid voor BHV/SHV-ers (omgaan met eigen spanningen);
 • Ingrijpen bij een vechtpartij/fysiek geweld in of om de school (omgaan met agressie);
 • Omgaan met (groeps)paniek;
 • Scenariotraining (CO2), bedreiging, overval, ontploffing/explosie);
 • Reageren op bommelding/ dreiging via social media;
 • Bedreiging van buitenaf (overval, indringer, terroristische aanslag in omgeving);
 • EHBO gevorderden (sportblessures, ongevallen in praktijklokalen, slagaderlijke bloedingen.
 • enz.

Bijzonderheden

NISHV onderscheidt zich met een gerichtheid op preventie en met specifiek op noodsituaties in het onderwijs gerichte scholingsmodules:

 • operationele crisisbeheersing en crisiscommunicatie;
 • fysieke en mentale weerbaarheid van SHV’ers (omgaan met eigen spanningen);
 • ingrijpen bij vechtpartij/fysiek geweld binnen school (omgaan met asociaal gedrag en agressie);
 • omgaan met groepsgedrag en groepspaniek;
 • scenariotraining (binnenklimaat, bedreiging, overval, explosie);
 • reageren op bommelding en/of dreiging via social media;
 • bedreiging van buitenaf (overval of indringer op school, brand of terroristische aanslag in de omgeving).