Diensten

Het NISHV streeft naar een integrale procesbenadering waarbij veiligheidsmanagement binnen de schoolor­ganisatie controleerbaar en beheersbaar wordt. Kortom: wij zorgen er graag voor dat uw organisatie geheel op orde is en blijft voor wat betreft veiligheidsmanagement.

Voorop staat dat wij werken vanuit de huidige situatie gekoppeld aan de Ri&E, dit vormt het vertrek­punt. Aan de hand van deze gegevens is het mogelijk om een stappenplan te realise­ren om zo stap voor stap de veiligheid binnen de schoolorganisatie te vergroten, te verbete­ren en te borgen.

NISHV Dienstenaanbod:

APK voor schoolgebouwen in het onderwijs
NISHV Scholingsplan
Preventiecoach
Risico-inventarisatie en evaluatie (RI&E)
Schoolhulpverleningsplan (SHV/BHV-plan)
Schoolnoodplan
Toetsing en advisering bij de Arbomeester / RI&E
Toetsing en advisering bij de Arboscan-VO / RI&E
Toetsing van de RI&E (wettelijke verplichting)
Veiligheid in het praktijklokaal