Diensten

Het NISHV streeft naar een integrale procesbenadering waarbij veiligheidsmanagement binnen de schoolor­ganisatie controleerbaar en beheersbaar wordt. Kortom: wij zorgen er graag voor dat uw organisatie geheel op orde is en blijft voor wat betreft veiligheidsmanagement.

Voorop staat dat wij werken vanuit de huidige situatie gekoppeld aan de Ri&E, dit vormt het vertrek­punt. Aan de hand van deze gegevens is het mogelijk om een stappenplan te realise­ren om zo stap voor stap de veiligheid binnen de schoolorganisatie te vergroten, te verbete­ren en te borgen.

NISHV Dienstenaanbod:

01. Risico Inventarisatie & evaluatie (RI&E) voor scholen
02. Risico Inventarisatie & Evaluatie volgens het NISHV-model
03. Begeleiden & toetsen branche RI&E (PO/VO/MBO/HBO)
04. Toetsing van uw school RI&E
05. Preventiecoach (o.l.v. Hoger Veiligheidskundige)
06. Ontruimingsplan
07. Schoolnoodplan
08. Opzetten SHV-Scholingsplan
09. Schoolhulpverleningsplan (SHV/BHV-plan)
10. Veiligheid in het praktijklokaal
11. APK voor schoolgebouwen in het onderwijs
12. Asbestinventarisatie voor scholen