Diensten

Om het veiligheidsmanagement binnen de schoolor­ganisatie controleerbaar en beheersbaar te maken , is een integrale procesbenadering nodig. Onderstaande diensten dragen eraan bij dat uw organisatie geheel op orde is en blijft voor wat betreft veiligheidsmanagement.

Voorop staat dat wij werken vanuit de huidige situatie gekoppeld aan de Ri&E, die steeds het vertrek­punt vormt. Aan de hand van deze gegevens is het mogelijk om een stappenplan te realise­ren om zo stap voor stap de veiligheid binnen de schoolorganisatie te vergroten, te verbete­ren en te borgen.

NISHV dienstenaanbod via Prevarbo:

01. Risico Inventarisatie & Evaluatie (RI&E) voor scholen
02. Risico Inventarisatie & Evaluatie volgens 4 stappen model
03. Begeleiden & toetsen branche RI&E (PO/VO/MBO/HBO)
04. Toetsing van uw school RI&E
05. Preventiecoach (o.l.v. Hoger Veiligheidskundige)
06. Ontruimingsplan
07. Schoolnoodplan
08. Opzetten SHV-Scholingsplan
09. Schoolhulpverleningsplan (SHV/BHV-plan)
10. Veiligheid in het praktijklokaal
11. APK voor schoolgebouwen in het onderwijs
12. Asbestinventarisatie voor scholen