06. Ontruimingsplan

Een ontruimingsplan beschrijft wat er precies moet gebeuren in geval van nood om zo veel mogelijk mensen veilig uit het gebouw te krijgen. Het ontruimingsplan speelt een cruciale rol tijdens de voorbereiding op een eventuele calamiteit, maar is ook van belang tijdens een daadwerkelijke evacuatie. 

Algemeen

Stelt u zich eens voor: de slow whoop, het ontruimingssignaal,  gaat af en al uw collega's lopen verward door elkaar en leerlingen verlaten de lokalen. Waar is de dichtstbijzijnde uitgang? Waarom doet de lift het niet? Vanwege de rookontwikkeling ziet niemand meer wat. Verwarring slaat om in paniek en er ontstaan duw- en trekpartijen bij de uitgang. Iedereen is nét op tijd het gebouw uit. Maar is iedereen er eigenlijk wel? 

Een situatie zoals hierboven beschreven ontstaat maar al te snel wanneer u niet bent voorbereid. Het hebben van een (brand)meldcentrale is slechts het beginpunt. Wanneer er in uw pand een (brand)meldcentrale aanwezig is, bent u ook verplicht een ontruimingsplan op te stellen. Ook in sommige gebouwen met een gebruiksvergunning op basis van de gemeentelijke bouwverordening is een ontruimingsplan verplicht. Bovendien zijn scholen volgens de Arbeidsomstandighedenwet verplicht om "doeltreffende maatregelen" treffen voor een eventuele evacuatie en om te zorgen dat werknemers "de nodige passende maatregelen" kunnen nemen in geval van nood.

Met een ontruimingsplan zorgt u ervoor dat u aan deze wettelijke eisen voldoet.

Werkwijze

Het NISHV ondersteunt u om snel en effectief een ontruimingsplan op te stellen. We nemen daarbij de norm NEN8112 als leidraad. Deze norm geeft aanwijzingen voor het opstellen van een doeltreffend ontruimingsplan. Zo weet u zeker dat uw ontruimingsplan voldoet aan de wettelijke eisen en belangrijker nog goed werkt. 

Eindresultaat

Na afronding van het onderzoek beschikt de school over ontruimingsplan dat voldoet aan de uitgangspunten van de leidraad NEN 8112.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het Ontruimingsplan neem dan contact met ons op via 0252 –340413 of info@nishv.nl