12. Asbestinventarisatie voor scholen

Is uw schoolgebouw voor 1994 gebouwd? Dan is het goed mogelijk dat zich asbest in het gebouw bevindt. Asbest is schadelijk voor de gezondheid. Er bestaat echter geen wettelijke asbestverwijderingsverplichting. Wij geven u een duidelijk inzicht in de mogelijke aanwezigheid van asbest in het gebouw en geven een advies over welke risicobeperkende maatregelen u kunt nemen. Wanneer u weet waar zich (mogelijk) asbest bevindt in het gebouw, kunt u ervoor zorgen dat er geen gevaarlijke situaties ontstaan voor de dagelijkse gebruikers van het pand, maar ook voor de bedrijven die onderhoudswerkzaamheden uitvoeren.

Algemeen

Bij sloopwerkzaamheden in of aan een schoolgebouw met een bouwjaar vóór 1994, waarbij meer dan 10 m³ sloopafval vrijkomt, bent u wettelijk verplicht het schoolgebouw te laten onderzoeken op de aanwezigheid van asbest. U moet daarvoor en sloopmelding doen bij de Gemeente, die een asbestinventarisatie rapport hiervoor eist. Alleen een gecertificeerd bedrijf kan deze werkzaamheden uitvoeren. Ook bij kleinere interne aanpassingen, bijvoorbeeld bij het aanleggen van computerkabels is het raadzaam om een expert vooraf te laten inspecteren of er mogelijk gevaarlijke situaties kunnen ontstaan. Om een goed asbestadvies te geven is eerst een asbestinventarisatie nodig. De asbestinspecteur bekijkt op afstand de beschikbare informatie over het schoolgebouw en komt vervolgens bij u langs.

Maatwerk
De wetgeving is voor ons natuurlijk leidend, maar wij gaan een stap verder. We leveren maatwerk. Wanneer wij tijdens de inventarisatie risicovolle situaties tegenkomen, nemen wij direct contact met u op voor overleg en advies. Ook ondernemen wij direct actie om de eventuele acute risico’s op blootstelling aan asbest te voorkomen.

Overzichtelijke rapportage
Na het uitvoeren van de asbestinventarisatie krijgt u van ons een overzichtelijke rapportage, voorzien van detailfoto’s en tekeningen. Hierin staat duidelijk aangegeven wat is onderzocht en welke constructies nog niet konden worden onderzocht. Zo heeft u direct een totaaloverzicht van de actuele asbestsituatie. U ontvangt van ons aanbevelingen op maat op het gebied van risicobeperkende maatregelen en eventueel noodzakelijk aanvullend onderzoek. Op basis hiervan kunt u de situatie beheren of een asbestsanering, een sloop of een renovatie laten uitvoeren.

Geïnteres­seerd?
Bent u geïnteres­seerd in deze dienst en wenst u meer informatie? Schroom dan niet om contact met ons te ne­men. Bel naar 0252-340413 of mail naar info@nishv.nl.