03. Begeleiden & toetsen branche RI&E (PO/VO/MBO/HBO)

Het NISHV biedt aan scholen die gebruik maken van één van de branche erkende RI&E-instrumenten (Arbomeester-PO, Arboscan-VO, RI&E-MBO en RI&E-HBO) een praktische begeleiding bij het opstellen en uitvoeren van de RI&E. Na afloop beschikt uw school over dynamische getoetste RI&E en Plan van Aanpak conform artikel 14 en 20 van de Arbowet.

Algemeen

Het NISHV biedt aan scholen die gebruik maken van één van de branche erkende RI&E-instrumenten (Arbomeester-PO, Arboscan-VO, RI&E-MBO en RI&E-HBO) een praktische begeleiding uitgevoerd door een gecertificeerde veiligheidskundige, waarbij de school ontzorgt en de Preventiemedewerker betrokken wordt bij het opstellen van de RI&E volgens het branche-erkende RI&E-instrument. Na afloop van de begeleiding beschikt uw school over dynamische getoetste RI&E en Plan van Aanpak conform artikel 14 en 20 van de Arbowet.

Doelstelling

De werkzaamheden zijn er op gericht tot het verkrijgen van de wettelijk vereiste goedkeuring voor de RI&E van de onderwijslocatie. Daarnaast doet de gecertificeerde veiligheidskundige van NISHV aanbevelingen naar de preventiemedewerker om de RI&E en het Plan van Aanpak op onderdelen te verbeteren, aan te vullen en/ of nader te specificeren.

Werkwijze

De gecertificeerde veiligheidskundige van het NISHV begeleidt de preventiemedewerker over de noodzakelijke verbeteringen in de RI&E en over het Plan van Aanpak naar aanleiding van de RI&E opgesteld via het RI&E-instrument. Na afronding van de begeleiding volgt de toetsing en ontvangt de schoolleiding een toetsingsdocument met eventueel aanbevelingen ter verbetering. Het document is opgesteld door de kerndeskundige conform artikel 14 en 20 van de Arbowet. Hiermee voldoet de onderwijslocatie aan de wettelijk gestelde eisen.

Eindresultaat

Na afronding van het RI&E onderzoek beschikt de school over:

  • Een RI&E document met de belangrijkste risico’s en concrete aanbevelingen.
  • Een (concept) plan van aanpak.
    - Acties die leiden tot structurele inbedding van arbozorg / beleid.
    - Acties die leiden tot risicobeheersing (wat, wanneer, door wie).
  • Het verplichte toetsingsdocument opgesteld door een kerndeskundige volgens artikel 14 en 20 van de Arbowet. 

Meer informatie

Wilt u meer weten, neem dan contact op met onze via 0252 –340413 of info@nishv.nl