08. Opzetten SHV-Scholingsplan

Creëer schoolveiligheid met SHV: hulpverlening binnen BHV-regels, met extra aandacht voor de unieke kenmerken van het onderwijs. 

Algemeen

Iedereen in het onderwijs is wel bekend met het begrip bedrijfshulpverlening (BHV). Een algemene term voor een algemene opleiding. Als ‘School in Bedrijf’ dekt u veiligheidsrisico’s af door BHV-ers te trainen. De veilgheidsrisico’s en calamiteiten bij scholen zijn in alle opzichten anders dan die bij productiebedrijven, kantoren of winkels. Je kunt je dan ook afvragen of de “standaard BHV-opleiding’ wel toereikend is. Thema’s als: het onwel worden van een docent/leerling, (groeps) agressie en vechtpartijen, sport- en valblessures, huisvredebreuk, communicatie bij calamiteiten, gestructureerd ontruimen of bijvoorbeeld uw specifieke schoolgebouw komen in veel standaardopleidingen niet of nauwelijks aan bod. Maatwerk, speciaal voor het onderwijs, is nodig!

SHV is maatwerk voor het onderwijs
Het NISHV heeft voor medewerkers in het onderwijs het unieke opleidingsprogramma tot zg. ‘Schoolhulpverleners in het onderwijs’ ontwikkeld. Binnen dit scholingstraject, dat voldoet aan de eisen van de Arbowet, is het mogelijk medewerkers op de eigen locatie te trainen in de risico’s en calamiteiten die voor de school daadwerkelijk van belang zijn. Alle scholings­mo­dulen in het traject worden daarbij afge­stemd op (de restrisico’s uit) de RI&E, het school­noodplan en de ge­vaarlijke situaties voor leerlin­gen/studenten/personeelsleden binnen en rondom het eigen schoolgebouw. Maatwerk voor elke school/locatie wordt daarmee gere­ali­seerd. Het is niet meer dan logisch, dat het opleidingsprogramma voor bedrijfs/ schoolhulpverleners hiermee rekening houdt. 

Werkwijze

U maakt de keus 
Uitgangspunt voor elk SHV-opleidingstraject vormen de Risico Inventarisatie & Evaluatie en het schoolnoodplan van de school. Zwakke plekken binnen het schoolgebouw, veiligheidsrisico’s en calamiteiten waarmee de school kan worden geconfronteerd staan daarin opgenomen. Het in-company opleidingstraject wordt voor elke school op maat vastgesteld. Dit zorgt ervoor dat uw schoolhulpverleners worden getraind op risico’s en calamiteiten die voor uw school daadwerkelijk van belang zijn. Heeft u te maken met agressie, dan kan agressiehantering deel uitmaken van het scholingsprogramma. Bestaat de leerling-populatie uit jonge kinderen dan zijn ‘Omgaan met paniek bij kinderen’ en ‘Kinder-EHBO’ twee belangrijke onderwerpen. Maatwerk, speciaal voor uw school, wordt hiermee gerealiseerd!

Aanvullend worden schoolhulpverleners getraind in het preventief en repressief handelen bij een grote verscheidenheid aan schoolveiligheidsrisico’s en calamiteiten. Standaard onderwerpen vanuit de ‘traditionele BHV-training’ zoals levensreddend handelen, brand en ontruiming worden daarbij niet vergeten. 

Het scholingstraject dat het NISHV voor de BHV/SHV-ers binnen een school biedt bestaat aan de ene kant uit de basishulpverlening (ook wel bedrijfshulpverlening genoemd) en aan de andere kant het onderwijs specifieke opleidingstraject waarbij rekening wordt gehouden met de specifieke situatie van uw onderwijsinstelling.

De basishulpverlening omvat binnen de SHV-opleiding de modules, te weten:

 • Het verlenen van eerste hulp bij ongevallen;
 • Het beperken en bestrijden van brand en het beperken van de gevolgen van ongevallen;
 • Het in noodsituaties alarmeren en evacueren van werknemers, leerlingen en derden in de school.

Deze worden aangeboden als een 1-daagse training Schoolhulpverlener (basisvaardigheden) en als nascholingsmodules (dagdelen).

Het specifieke op noodsituaties in het onderwijs afgestemde opleidingstraject is veel ruimer.
Dit traject omvat o.a. de volgende modules:

 • Omgaan met operationele calamiteiten en crisiscommunicatie;
 • Fysiek en mentale weerbaarheid voor BHV/SHV-ers (omgaan met eigen spanningen);
 • Ingrijpen bij een vechtpartij/fysiek geweld in of om de school (omgaan met agressie);
 • Omgaan met (groeps)paniek;
 • Scenariotraining (CO2), bedreiging, overval, ontploffing/explosie);
 • Reageren op bommelding/ dreiging via social media;
 • Bedreiging van buitenaf (overval, indringer, terroristische aanslag in omgeving);
 • EHBO gevorderden (sportblessures, ongevallen in praktijklokalen, slagaderlijke bloedingen.
 • enz.

Meer informatie

Geïnteresseerd? 
Direct contact: bel naar 0252-340313 of mail naar contact@nishv.nl.