07. Schoolnoodplan

Het Schoolnoodplan is een draaiboek dat concreet aangeeft wat te doen in geval van een calamiteit. Op basis van een analyse van de risico’s die een school loopt, wordt concreet beschreven hoe de (interne) hulpverlening georganiseerd moet zijn. 

Algemeen

Het opstellen van uw schoolnoodplan
Een Schoolnoodplan is een draaiboek waarin systematisch staat aangegeven wat de organisatie moet doen als een calamiteit zich voordoet. Een goed voorbereide interne hulpverlening draagt bij aan het zoveel mogelijk beperken van de gevolgen ervan voor mensen. Met een schoolnoodplan is de veiligheid van de locatie en de omgeving verzekerd.Een schoolnoodplan is geen vrijblijvende keuze. Voor de uitvoering van het plan moet de organisatie kunnen terugvallen op een goed opgeleid en voorbereid team van Schoolhulpverleners. Hoeveel hulpverleners nodig zijn en welke specifieke vaardigheden zij moeten beheersen, hangt af van de aard van het werk en de risico’s, de grootte en de ligging van het school. Dat laatste gegeven is niet alleen belangrijk voor het inschatten van mogelijke calamiteiten voor de omgeving, het bepaalt ook de tijd die brandweer en andere hulpverleners nodig hebben om de school te bereiken.

Werkwijze

Het NISHV ontwikkelde een efficiënte methodiek voor het opzetten van het Schoolnoodplan, met hierin de volgende stappen:

  • Risicoanalyse:  Voor het maken van het noodplan wordt door de NISHV adviseur een analyse gemaakt waarin grondig wordt gekeken naar alle mogelijke risico’s en welke omvang die kunnen krijgen. De risico’s worden getoetst op de huidige veiligheidssituatie. Hierdoor wordt duidelijk wat de knelpunten zijn voor de rampenbestrijding. En wat nodig is aan maatregelen en voorzieningen om die weg te nemen.
  • Verschillende scenario’s: Door de NISHV adviseur worden in het noodplan verschillende scenario’s opgenomen van wat er allemaal mis kan gaan. Een brand vraagt een andere inzet dan een lekkage van gevaarlijke stoffen.

Eindresultaat

Na afronding van het onderzoek beschikt de school over schoolnoodplan dat voldoet aan de uitgangspunten van de leidraad NEN 8112.

Meer informatie

Wilt u meer weten over het Schoolnoodplan neem dan contact met ons op via 0252 –340413 of info@nishv.nl