10. Veiligheid in het praktijklokaal

Studenten die aan het werk zijn in praktijklokalen of schoolwerkplaatsen vallen volledig onder de Arbowet. Dit levert een extra verantwoordelijkheid op voor praktijkleraren en werkplaatsmeesters. Zij moeten volgens de Arbowet niet alleen aandacht hebben voor hun eigen veiligheid, maar ook voor die van in het lokaal aanwezige leerlingen en studenten. 

Algemeen

Studenten die aan het werk zijn in praktijklokalen of schoolwerkplaatsen vallen volledig onder de Arbowet. Dit levert een extra verantwoordelijkheid op voor praktijkleraren en werkplaatsmeesters. Zij moeten volgens de Arbowet niet alleen aandacht hebben voor hun eigen veiligheid, maar ook voor die van in het lokaal aanwezige leerlingen en studenten. 

Het verhogen van de veiligheid in praktijklokalen en schoolwerkplaatsen is een proces, waarbij studenten worden meegenomen in een bewustwording. De bedoeling is dat praktijkdocenten en werkplaatsmeesters in staat raken studenten te beïnvloeden in hun denken en handelen als het om veiligheid gaat. Als studenten meer bewust zijn van de risico’s die ze lopen, zijn ze ook bereidheid om methoden en technieken voor veilig handelen te hanteren.

Het NISHV heeft speciaal voor deze doelgroep een op maat gemaakte cursus ontwikkeld, daarin wordt concreet behandeld wat er allemaal nodig is voor het veilig werken praktijklokalen en schoolwerkplaatsen. Het gaat daarbij niet alleen om feiten en regels, maar ook om gedragsbeïnvloeding waardoor studenten zich bewuster opstellen ten aanzien van hun eigen veiligheid.

Doelstelling

Het doel van de cursus is de kennis en vaardigheden van werkplaatsmeester rondom arbeidsveiligheid binnen de eigen werk- en leeromgeving te versterken. Deelnemers krijgen daarbij zicht op hun eigen veiligheid en die van hun studenten. Het cursustraject  bestaat uit uit de volgende modules. 

De volgende drie modules worden aangeboden:

  • Basis veiligheid en risicobeheersing
  • Veiligheid van de werkomgeving (“de harde kant van veiligheid”)
  • Veiligheid van handelen (“de gedragskant van veiligheid”)

De accenten van de modules liggen naast de theorie van arbeidsveiligheid ook op samenwerking, versterking van groepscohesie en inzicht in eigen gedrag en die van studenten. Aan het eind van de cursus beschikken de deelnemers over zodanige kennis en inzicht dat zij hun taken, behorend bij hun functie, adequaat kunnen invullen.

Eindresultaat

Veelal kan in twee à drie dagdelen een goede basis worden gelegd voor preventief handelen in de lokalen/werkplaatsen.

Doelgroep
Praktijkdocenten en werkplaatsmeesters in het onderwijs.

Meer informatie

Deze cursus voor praktijkdocenten en werkplaatsmeesters wordt op aanvraag in-company gegeven. Het programma wordt ingericht volgens de specifieke behoeften van de betreffende school. 

Wilt u meer weten over de mogelijkheden neem dan contact met NISHV-accountmanager Mark den Elzen via 0252 –340413 of info@nishv.nl