Eerste hulp en reanimatie als onderdeel van Havo-Bewegen

Bewegen, Sport en Maatschappij is een van de profielen waarvoor leerlingen in de bovenbouw van het Havo kunnen kiezen. Het Teylingen College (locatie Leeuwenhorst in Noordwijkerhout) vindt dat dit examenprofiel meer moet bieden dan extra lessen gymnastiek. Om die reden zijn het verlenen van Eerste Hulp en Reanimatie in het programma opgenomen. Op 4 april 2019 gaf instructeur Nelleke Lippens in een van de gymzalen deze training. Docent Tino de Groot regelde het verzoek aan NISHV. 'Ik geef zelf Economische vakken, maar werd door de gym-collega's benaderd in mijn hoedangheid als Hoofd BHV. NISHV was voor mij een voor de hand liggende keuze, omdat onze 35 BHV'ers naar tevredenheid door hen getraind zijn. Zowel de leerlingen als de docent waren zeer tevreden, de training was concreet en plezierig van toonzetting.' 

In de korte tijdspanne van een ochtend moesten natuurlijk keuzen worden gemaakt. Een volledig EHBO-programma duurt langer. Na een korte uiteenzetting over de uitgangspunten van Eerste Hulp zette Nelleke Lippens de leerlingen al snel aan het werk met het draaien en verplaatsen van slachtoffers. Geleerd werd hoe met een stabiele zijligging verstikking kan worden voorkomen en hoe bij dreigend gevaar (brand, onder de voet gelopen worden) een slachtoffer met de Heimlich-greep naar een veiliger plek kan worden verplaatst. Daarna kwamen reanimatie en het gebruik van de AED aan de orde. 'Als iemand een verstoring van de bloedcirculatie heeft, moet je nooit aarzelen maar altijd handelen,' hield Nelleke Lippens de leerlingen voor. De enige fout die je kunt maken in een levensbereigende situatie, is niets doen!
Reanimeren bleek een kwestie van hard werken, want hartmassage blijft ondanks de opkomst van de defibrillator de belangrijkste activiteit om iemand met hartproblemen te redden. Oefenend op poppen met een ingebouwde sensor bleken de Havo-leerlingen in goede conditie. Diverse leerlingen zagen op Nelleke's tablet een effectiviteitsscore boven de 90% oplichten. Begin met hartmassage en beademing en sluit de AED aan zodra deze door een omstander is opgehaald, kregen de leerlingen uitgelegd. Het apparaat legt zichzelf met gesproken instructies uit. Via elektrodes die op de borstkas worden geplakt analyseert de AED de hartslag van het slachtoffer. Als het hart onregelmatige samentrekkingen vertoont, geeft de AED een stroomstoten om de regelmaat te herstellen.
De ochtendcursus werd afgesloten met de uitreking van certificaten. 'Een cursus als deze hoort natuurlijk thuis in een profiel als Bewegen, Sport en Maatschappij. Maar op zich is levensreddend leren optreden iets dat veel mensen zouden moeten kunnen. Ik zou het geen slecht idee vinden om meer leerlingen in de bovenbouw van havo en vwo een dergelijke training aan te bieden.'