In-Company

Geen school (locatie), hulpverlener of team is gelijk. Van oudsher zijn (bedrijfs)hulpverleners/ BHV'ers individu­eel opgeleid en weten veelal niet als team te handelen. Een juiste samenstelling en rolverdeling maakt een (school) hulpverle­ningsteam slagvaardig. De NISHV-in-company trainingsmethode is er op gericht om teams te trai­nen en opti­maal gebruik te maken van de persoonlijke kwaliteiten.

Iedere onderwijsinstelling kent tientallen ri­sico’s. Als er dan meerdere risico’s zijn die ook nog per locatie kunnen verschillen waarom neemt u dan als school genoegen met een standaard BHV opleiding! Nog nooit was scholing zo flexibel aan te passen aan uw scholingsbehoefte.

RI&E Centraal

Aan de hand van uw Risico Inventarisatie heeft u bepaald welke risico’s u als school loopt. De wetge­ver heeft be­paald dat u moet komen tot aanvaarbare risico’s. Opleiden van medewerkers om bij inci­den­ten of calamiteiten adequaat te handelen is daar één van. Echter de standaard trainingsonderwer­pen zijn voor u als school niet de meest belangrijkste of u moet heldhaftig een brand willen blussen.  Aan de hand van uw RI&E bepaalt u, met een NISHV- scholingsadviseur, uw opleidingsprogramma.

Maatwerk binnen wettelijke kaders

Het NISHV levert maatwerk aan onderwijsin­stellin­gen, is inno­vatief en creatief als het gaat om pro­grammering en in­houd van zijn oplei­dingen. De beroepsgerichte opleidingen en trai­ningen zijn ge­richt op het functioneren binnen het onderwijs en voldoen aan de gestelde, wettelijke, eisen.

Alle opleidingen of combinaties van modules uit het NISHV-aanbod kunnen als een 'in-company opleidingstraject' worden uitgevoerd. Daarnaast is het mogelijk om op basis van uw specifieke wensen een opleidingstraject 'op maat' te realiseren. Tijdens het (telefonische) intakegesprek worden opleidingswensen en behoeften geïnventariseerd. De opleidingsadviseur van het NISHV bepaalt samen met u welke opleidingsmix gewenst is om kennis, vaardigheden en attitude te ontwikkelen. Meetbare doelstellingen worden hierbij geformuleerd. Vervolgens wordt een passend aanbod geformuleerd. Na afloop wordt het opleidingstraject met elke opdrachtgever geëvalueerd. Alleen op deze wijze zijn wij in staat uw tevredenheid te meten en kwaliteit van onze trainingen continu te verbeteren. 

Acceptatie alle certificaten

Alle certificaten, ongeacht van welk opleidingsinstituut of recent verlopen geven toe­gang tot SHV-opleidingen.

Onze opdrachtgevers  

Onze opdrachtgevers zijn scholen uit het Primair Onderwijs, Voortgezet Onderwijs, ROC’s en scholen voor HBO. Een greep uit ons cliëntenbestand:  

 • Avans Hogeschool
 • Haanstra school Leiden
 • Stichting ICBO
 • Da Vinci College, Leiden
 • Basisschool Essesteijn
 • CSG Willem van Oranje
 • Johan de Witt-Gymnasium
 • Esprit Scholengroep
 • Stisamo
 • Melanchthon
 • Onderwijsgroep Amstelland
 • Erfgooiers college
 • Grafisch Lyceum Rotterdam
 • EBO de Passie
 • Schoonhovens College
 • Stg Openbaar Onderwijs Rijn- En Heuvelland
 • ROC ter AA
 • Teylingen College
 • SVOPL
 • De Meergronden
 • ZAAM Scholengroep

Referenties in relatie tot de door ons verzorgde cursussen en trainingen kunnen op aanvraag verstrekt worden.

Meer informatie: 

Wilt u meer weten over de mogelijkheden van een cursus of een vaardigheidstraining van een of meerdere dagen bij u op de locatie. Neem dan contact met een van onze opleidingsadviseurs op 0252 –340413 of info@nishv.nl