Wat is NISHV

Over FiAC

FiAC (NISHV) is uw partner voor Schoolveiligheid en beroepsgerichte BHV voor het onderwijs! 

FiAC bv verzorgt onder de naam NISHV opleidingen en trainingen gericht op bevordering van de fysieke en sociale veiligheid in het onderwijs, alsmede op het bevorderen van welzijn en gezondheid conform de Arbowet. FiAC bv is sinds 1999 als opleider actief in de deskundigheidsbevordering voor ondersteunend personeel in het onderwijs. 

Centraal in de activiteiten op de website nishv.nl staan de begrippen Schoolveiligheid en Schoolhulpverlening:

  • Schoolveiligheid is een integrale benadering gericht op een veilige leer- en werkomgeving op scholen. NISHV ondersteunt zowel de beleidsvorming als de praktische realisatie van safety, security en sociale veiligheid in onderwijsinstellingen.
  • Schoolhulpverlening (SHV) staat voor een maatwerkbenadering van BHV, waarin de specifieke kenmerken van onderwijssectoren en van schoolgebouwen verbonden zijn met de verplichtingen ten aanzien van bedrijfshulpverlening uit de Arbowet.

Voor een uitgebreidere beschrijving van deze beide kernbegrippen, klikt u op de bovenstaande links.

De Schoolveiligheidsopleidingen van FiAC bv
FiAC verzorgt opleidingen voor onder meer interne hulpverleners (SHV, BHV), ploegleiders, preventiemedewerkers, verantwoordelijken voor operationele crisisbeheersing en veiligheidscoördinatoren. Veel opleidingen worden groepsgewijs in-company verzorgd. Hiernaast is er ook een aanbod voor individuele deelname op open inschrijving. De opleidingen van FiAC zijn aangemerkt als beroepsonderwijs (opgenomen in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs) en derhalve vrijgesteld van BTW. Opleidingen worden afgesloten met een eigen certificaat.

Erkenning door  Nederlandse Reanimatie Raad (NRR)
Aan de NISHV-opleidingen heeft van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) erkenning verleend voor de onderdelen reanimatie en AED. Dit betekent dat onze EHBO- en SHV/BHV-cursussen met deze onderdelen aan de basiscriteria van de raad voldoen. De NRR is een samenwerking van de Hartstichting, het Rode Kruis, het Oranje Kruis en de vereniging van Artsen. NISHV werkt al geruime tijd met NRR-erkende trainers. 

Diensten van NISHV heten nu Prevarbo
De diensten die FiAC onder de naam NISHV verzorgde,  onder meer de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E), de wettelijk verplichte RI&E toetsing, het opstellen van het bij RI&E behorende Plan van Aanpak, schoolnoodplannen, schoolhulpverleningsplannen enzovoort, zijn per 1 januari 2022 verzelfstandigd in het bedrijf Prevarbo. Meer informatie vindt u op www.prevarbo.nl

NRTO-keurmerk en CRKBO-registratie: erkenning voor kwaliteit en professionaliteit
FiAC bv werkt voor de SHV/BHV- en de EHBO-opleidingen uitsluitend met gecertificeerde instructeurs en adviseurs en binnen de kaders van de geldende wet- en regelgeving (Arbowet, Arbobesluiten, EHBO-besluit enzovoort). FIAC bv bezit het NRTO-keurmerk. Dit keurmerk is de erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingsbranche. Ook is FIAC bv geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO), wat voor onze beroepsgerichte trainingen recht geeft op een BTW-vrijstelling.