Wat is NISHV

Over NISHV

NISHV is uw partner voor Schoolveiligheid en beroepsgerichte BHV voor het onderwijs! 

NISHV is gespecialiseerd in opleidingen en diensten gericht op bevordering van de fysieke en sociale veiligheid in het onderwijs, alsmede op het bevorderen van welzijn en gezondheid conform de Arbowet. NISHV bv is een dochterbedrijf van FiAC bv, sinds 1999 als opleider actief in de deskundigheidsbevordering voor ondersteunend personeel in het onderwijs. 

Centraal in de activiteiten van NISHV staan de begrippen Schoolveiligheid en Schoolhulpverlening:

  • Schoolveiligheid is een integrale benadering gericht op een veilige leer- en werkomgeving op scholen. NISHV ondersteunt zowel de beleidsvorming als de praktische realisatie van safety, security en sociale veiligheid in onderwijsinstellingen.
  • Schoolhulpverlening (SHV) staat voor een maatwerkbenadering van BHV, waarin de specifieke kenmerken van onderwijssectoren en van schoolgebouwen verbonden zijn met de verplichtingen ten aanzien van bedrijfshulpverlening uit de Arbowet.

Voor een uitgebreidere beschrijving van deze beide kernbegrippen, klikt u op de bovenstaande links.

Opleidingen van NISHV
NISHV verzorgt opleidingen voor onder meer interne hulpverleners (SHV, BHV), ploegleiders, preventiemedewerkers, verantwoordelijken voor operationele crisisbeheersing en veiligheidscoördinatoren. Veel opleidingen worden groepsgewijs in-company verzorgd. Hiernaast is er ook een aanbod voor individuele deelname op open inschrijving. Dit aanbod wordt georganiseerd en gefactureerd door FiAC bv, het moederbedrijf van NISHV.
De opleidingen van FiAC en NISHV zijn aangemerkt als beroepsonderwijs (opgenomen in het Centraal Register Kort Beroepsonderwijs) en derhalve vrijgesteld van BTW. Opleidingen worden afgesloten met een eigen NISHV instituutscertificaat.

Erkenning door  Nederlandse Reanimatie Raad (NRR)
NISHV heeft van de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR) erkenning gekregen voor de onderdelen reanimatie en AED. Dit betekent dat onze EHBO- en SHV/BHV-cursussen met deze onderdelen aan de basiscriteria van de raad voldoen. De NRR is een samenwerking van de Hartstichting, het Rode Kruis, het Oranje Kruis en de vereniging van Artsen. NISHV werkt al geruime tijd met NRR-erkende trainers. 

Diensten van NISHV
De diensten van NISHV betreffen onder meer de Risico Inventarisatie en Evaluatie (RI&E), de wettelijk verplichte RI&E toetsing, het opstellen van het bij RI&E behorende Plan van Aanpak, schoolnoodplannen, schoolhulpverleningsplannen enzovoort.

NRTO-keurmerk en CRKBO-registratie: erkenning voor kwaliteit en professionaliteit
NISHV werkt uitsluitend met gecertificeerde instructeurs en adviseurs en binnen de kaders van de geldende wet- en regelgeving (Arbowet, Arbobesluiten, EHBO-besluit enzovoort). NISHV en FIAC bezitten het NRTO-keurmerk. Dit keurmerk is de erkenning voor kwaliteit en professionaliteit in de private opleidingsbranche. Ook zijn NISHV en FIAC geregistreerd bij het Centraal Register Kort Beroeps Onderwijs (CRKBO), wat recht geeft op een BTW-vrijstelling.