Om u beter van dienst te zijn gebruiken wij cookies.    Verberg deze melding
0252 340413

Nieuws

Cursussen Schoolhulpverlening en veiligheid Schooljaar 2017-2018

Ondanks alle voorzorgen kan het altijd gebeuren, een ongeval of een vechtpartij in de school. Het is dan een geruststellende gedachte dat er medewerkers binnen de school zijn die weten wat er moet gebeuren. De risico’s en calamiteiten binnen een school zijn echter anders dan bij bedrijven of kantoren. Een standaard BHV opleiding is voor hulpverleners in het onderwijs dan ook niet voldoende. Speciaal voor scholen heeft FiAC/ NISHV, conform de wettelijke eisen van de Arbowet, een aangepast opleidingstraject ontwikkeld: Schoolhulpverlener in het onderwijs (SHV). Een opleidingstraject waarbij alle modules zijn afgestemd op de schoolveiligheidsrisico’s en het omgaan met de doelgroep leerlingen. Een overzicht van de trainingen die deel uitmaken van dit opleidingstraject vindt u hieronder:

11
okt
2017
Preventiemedewerker in het onderwijs
19
jan
2018

Preventiemedewerker in het onderwijs 2 (Verdiepingscursus)

 

Geplaatst in NISHV, op 7 aug 2017

Crisismanagement bij calamiteiten; Laat een noodgeval geen nachtmerrie worden!

Crisis betekent improviseren
Een crisis is een acute noodsituatie en heeft veel impact. Mensen kunnen in gevaar zijn of er kan geen les meer worden gegeven. Dat is het geval bij een ramp, een ernstige ordeverstoring of terrorisme. Dat zijn situaties waarbij er veel snel achter elkaar gebeurt. Het zijn onoverzichtelijke en complexe situaties. Er ontstaat gemakkelijk chaos en paniek. Het is lastig om je daar als school op voor te bereiden.Lees meer (Artikel in Schoolfacilities juli 2017)

Geplaatst in NISHV, op 10 jul 2017

VEILIGHEIDSCOöRDINATOR/ -MANAGER ONDERWIJS

Nieuwe 6-daagse leergang. Oog voor veiligheid!

Veiligheid is een basisvoorwaarde voor goed onderwijs. Alleen als er een veilige werk- en leeromgeving is gecreëerd kunnen docenten en leerlingen werken aan optimale onderwijsprestaties. Tijdens de 6-daagse leergang leren deelnemers systematisch te beoordelen welke veiligheids- en beveiligingsrisico’s onderwijsinstellingen lopen en vast te stellen met behulp van welke maatregelen en voorzieningen (de gevolgen) van deze risico’s worden voorkomen. De leergang gaat uitgebreid in op aspecten van schoolveiligheidsbeleid, de veiligheidsorganisatie, wettelijke verplichtingen, sociale veiligheid, criminaliteitspreventie en toezicht binnen schoolgebouwen. Ook het daadwerkelijk beheersen van incidenten en calamiteiten komt hierbij aan bod. Lees meer

Geplaatst in NISHV, op 22 nov 2016

Naar alle nieuwsitems