Schoolhulpverleners in het onderwijs

Iedereen in het onderwijs is bekend met het begrip BHV oftewel bedrijfshulpverlening. Een algemene term voor een algemene opleiding. Speciaal voor medewerkers die de hulpverlenende taak in het onderwijs vervullen, heeft NISHV het unieke opleidingsprogramma voor zg. ‘Schoolhulpverleners in het onderwijs’ ontwikkeld. Dit scholingstraject voldoet aan de eisen van de Arbowet en maakt het mogelijk uw medewerkers op uw eigen locatie te trainen in de risico’s en calamiteiten die voor uw school daadwerkelijk van belang zijn. Met NISHV realiseert u beroepsgerichte maatwerk-BHV voor (de risico’s van) uw school. 

Opleidingen moeten leuk, inspirerend, afwisselend maar ook scherp in prijs zijn!
Onze trainingen voldoen daaraan. Het NISHV hanteert voor haar trainingen zeer aantrekkelijk groepsprij­zen afgestemd op de mogelijkheden van het onderwijs. Zo zijn compleet verzorgde trainingsdagdelen bij u op locatie mogelijk vanaf € 690,-. Onze staffelprijzen op basis van een groepstraining voor 1-dagdeel zijn als volgt opgebouwd:
 

 Deelnemersaantal

 NISHV prijslijst oktober 2019

      t/m 6 deelnemers

 €    690,-

   7 t/m 10 deelnemers

 €    740,-  +  € 50,- per extra deelnemer

 11 t/m 18 deelnemers

 €    940,-  +  € 35,- per extra deelnemer

Omdat het beroepsgericht maatwerk voor onderwijsmedewer­kers betreft en NISHV ingeschreven staat bij het CRKBO zijn onze trainingen ook nog eens vrijgesteld van 21% btw. Een extra voordeel voor u!

Bent u geïnteres­seerd en wenst u meer informatie over een in-company bij u op de schoollocatie? Schroom dan niet om contact met ons te ne­men. Bel naar 0252-340413 of mail naar info@nishv.nl.