Veiligheid leerlingen in werkplaatsen en praktijklokalen

Studenten die aan het werk zijn in praktijklokalen of schoolwerkplaatsen vallen volledig onder de Arbowet. Dit levert een extra verantwoordelijkheid op voor praktijkleraren en werkplaatsmeesters. Zij moeten volgens de Arbowet niet alleen aandacht hebben voor hun eigen veiligheid, maar ook voor die van in het lokaal aanwezige leerlingen en studenten. NISHV heeft recent een cursus voor praktijkleraren en werkplaatsmeesters in-company verzorgd.

De vraag kwam van de Avans Hogeschool. In de cursus die NISHV ontwikkeld heeft, wordt concreet behandeld wat er allemaal nodig is voor het veilig werken praktijklokalen en schoolwerkplaatsen. Het gaat daarbij niet alleen om feiten en regels, maar ook om gedragsbeïnvloeding waardoor studenten zich bewuster opstellen ten aanzien van hun eigen veiligheid.

Het verhogen van de veiligheid in praktijklokalen en schoolwerkplaatsen is een proces, waarbij studenten worden meegenomen in een bewustwording. De docenten van NISHV schetsen de cultuur en het gedrag van jongeren als basis om hen te kunnen aanspreken. De bedoeling is dat praktijkdocenten en werkplaatsmeesters in staat raken studenten te beïnvloeden in hun denken en handelen als het om veiligheid gaat. Als studenten meer bewust zijn van de risico’s die ze lopen, zijn ze ook bereidheid om methoden en technieken voor veilig handelen te hanteren.
Uit de reacties op deze cursus blijkt dat deze benaderingswijze in een behoefte voorziet. Deze cursus voor praktijkdocenten en werkplaatsmeesters wordt op aanvraag in-company gegeven. Het programma wordt ingericht volgens de specifieke behoeften van de betreffende school. Veelal kan in twee à drie dagdelen een goede basis worden gelegd voor preventief handelen in deze lokalen/werkplaatsen.

Voor meer informatie over deze in-company training kunt u terecht bij Mark den Elzen via 0252-430413 of info@nishv.nl