Wat is Schoolhulpverlening?

Bij een calamiteit op school gaat het erom snel en adequaat te reageren. Daarom is het wettelijk verplicht dat er medewerkers zijn aangewezen en opgeleid om direct te handelen, zodat erger wordt voorkomen. In onderwijsgebouwen noemt NISHV deze interne hulpverleners Schoolhulpverleners.

Hun wettelijke taken zijn eerste hulp verlenen, beginnende brand blussen en leiden van een ontruiming. Daarmee lijkt Schoolhulpverlening sterk op BHV. Wat Schoolhulpverlening onderscheidt, is gerichtheid op specifieke (rest)risico’s in het onderwijs. Zo is een schoolgebouw maar een klein deel van de aanwezigen personeelslid. Getalsmatig zijn leerlingen of studenten ver in de meerderheid. Jonge mensen kunnen heftig reageren op calamiteiten, zich soms zelfs verzetten tegen instructies die hen in veiligheid moeten brengen. Tegelijkertijd verwachten ouders maximale veiligheidszorg, in alle onderwijssectoren.

Schoolhulpverlening is altijd maatwerk, betekent opleiden en organiseren vanuit kennis van zaken. NISHV is bekend met alle onderwijssectoren, de onderwijscultuur en analyseert snel de eigenschappen van een schoolgebouw. SHV staat als afkorting voor maatwerk-BHV-met-een-plus, die is ingepast in een integrale visie op Schoolveiligheid.

NISHV zorgt niet alleen voor een adequate voorbereiding op calamiteiten door het opleiden van Schoolhulpverleners. We richten ons ook op preventie en zorg voor sociale veiligheid, welzijn en gezondheid zoals dat nodig is voor echt veilig onderwijs. 

Klik hier voor ons aanbod SHV trainingen